| |     latinica | english  
Насловна
Посетите Србију
СИЕПА

 

   
 
Контакт

 

Радно време:
понедељак - петак: 09:00-17:00
Рад са странкама:   10:00-15:00

Уз претходно заказивање термина

путем имејла consulate.newyork@mfa.rs  

 

Празници

Адреса
62 West 45th Street, 7 Floor,
ЊУЈОРК, NY 10036, САД

Телефон:  + 1 (212) 596-4241

После радног времена и празником

Само у хитним случајевима:

+ 1 (917) 519-7416

Локација/Мапа

    

Факс:        + 1 (212) 596-4363 Конзуларна надлежност
Е-mail: consulate.newyork@mfa.rs Почасни конзули
Веб сајт: http://www.newyork.mfa.gov.rs Адвокати

ВОДИЧ КРОЗ МЕРЕ ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ ИНОВАТИВНЕ ПРИВРЕДЕ


 
РЕЖИМ УЛАСКА ЗА ДРЖАВЉАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ СА РЕГУЛИСАНИМ БОРАВКОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Држављанима Републике Србије и страним држављанима са регулисаним боравком у Републици Србији (имају одобрен привремени боравак или стално настањење у Републици Србији) који долазе из држава са неповољном епидемиолошком ситуацијом (свих држава света), а не поседују негативан RT-PCR тест на присуство вируса SARS-CoV-2, издат од стране референтне лабораторије државе из које долазе, односно негативан Антиген FIA Rapid тест, не старији од 48 часова од датума издавања резултата, за лица која долазе из Сједињених Америчких Држава, приликом пасошке контроле уручује се писано обавештење – здравствено упозорење о обавези придржавања мере карантина у кућним условима у трајању од 10 дана, од дана преласка државне границе и упозоравају се на обавезу пријављивања надлежној COVID амбуланти или територијално надлежном заводу за јавно здравље у року од 24 часа од часа преласка државне границе (путем електронске пријаве на електронску адресу: www.e-zdravlje.gov.rs).

Наведено се не односи:

1. на држављане Републике Србије и стране држављане са регулисаним боравком у Републици Србији, који долазе из: Републике Албаније, Босне и Херцеговине, Републике Бугарске, Републике Северне Македоније и Црне Горе и Мађарске;

2. на акредитоване чланове особља страних дипломатско-конзуларних представништава и канцеларија међународних организација, као и чланове њихових породица који су носиоци посебних личних карата, односно идентификационих докумената издатих од стране Министарства спољних послова и Генералног секретаријата Владе;

3. на лица из пограничног подручја који обављају пољопривредне радове и имају пољопривредно земљиште у пограничном подручју Републике Србије, односно пограничном подручју суседне државе, а који су дужни да приликом преласка државне границе, ради обављања пољопривредних радова на том земљишту, поседују доказ о власништву над пољопривредним земљиштем или изјаву власника пољопривредног земљишта да лице обавља пољопривредне радове на његовом земљишту;

4. на лица који су становници пограничног подручја и који су запослени на територији Републике Србије, односно суседне државе, којима је послодавац из Републике Србије, односно суседне државе, издао документ о радном ангажовању;

5. на посаду и кабинско особље ваздухоплова чије је крајње одредиште Република Србија;

6. на чланове посаде приликом обављања међународног превоза, ради преузимања или истовара робе или ради превоза лица у или кроз Републику Србију, када се ради о посадама:

- теретних моторних возила приликом обављања међународног превоза у друмском саобраћају. Уколико се ради о транзитном саобраћају, исти се ограничава на период не дужи од 12 часова од момента уласка на територију Републике Србије,

- теретних бродова који превозе робу у једну од домаћих лука. У случају транзитне пловидбе на међународном водном путу на територији Републике Србије, исти се ограничава на период не дужи од 90 часова за бродске саставе и 60 часова за самоходна пловила од момента уласка на територију Републике Србије у случају узводне пловидбе, односно на период не дужи од 72 часа за бродске саставе и 54 часа за самоходна пловила од момента уласка на територију Републике Србије у случају низводне пловидбе,

- аутобуса у линијском и међународном превозу путника, како у транзиту тако и у случају када је крајња или полазна дестинација Република Србија,

- железничких возила и возопратно особље;

- хуманитарних конвоја уговорених дипломатским путем.

7. на малолетна лица до навршених 12 година живота;

8. на лица која су ван територије Републике Србије боравила мање од 48 часова, а поседују негативан RT-PCR тест на присуство вируса SARS-CoV-2 издат од стране референтне лабораторије у Републици Србији не старији од 48 часова од времена издавања. Ако постоји кашњење приликом уласка у Републику Србију, а које се не може приписати кривици путника већ је последица спољног догађаја који се није могао предвидети, избећи или отклонити (кашњење/одлагање лета, поласка аутобуса, воза и сл.), онда тест не може бити старији од 72 сата приликом уласка у Републику Србију;

9. на држављане Републике Србије и стране држављане који имају одобрен привремени боравак или стално настањење у Републици Србији који су потпуно вакцинисани (вакцинисани са две дозе, односно са једном дозом – акo су вакцинисани са AstraZeneca COVID-19 vaccine) који о томе поседују потврду издату од стране надлежне здравствене установе, односно органа државе у којој се лице вакцинисало.

РЕЖИМ УЛАСКА ЗА СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ

Ради заштите од уношења заразних болести на територију Републике Србије, лицима која у Републику Србију долазе из држава са неповољном епидемиолошком ситуацијом (из свих држава света), дозвољен је улазак у Републику Србију под условом да поседују негативан RT-PCR тест на присуство вируса SARS-CoV-2, издат од стране референтне лабораторије државе из које долазе, не старији од 48 часова од датума издавања резултата.

Ако постоји кашњење приликом уласка у Републику Србију, а које се не може приписати кривици путника већ је последица спољног догађаја који се није могао предвидети, избећи или отклонити (кашњење/одлагање лета, поласка аутобуса, воза и сл), онда тест не може бити старији од 72 сата приликом уласка у Републику Србију.

Лицима која долазе из Сједињених Америчких Држава уместо негативног RT-PCR теста признаје се, под истим условима, негативан Антиген FIA Rapid тест.

Ограничење се не односи на држављане Републике Албаније, Босне и Херцеговине, Републике Бугарске, Мађарске, Републике Северне Македоније и Црне Горе, када улазе у Републику Србију из тих држава чији су држављани. Лицима која нису држављани ових држава, али имају одобрен привремени боравак или стално настањење у тим државама и која директно из тих држава улазе у Републику Србију, дозвољен је улазак под условом да у року од 48 часова, од часа преласка државне границе, доставе територијално надежном заводу за јавно здравље негативан RT-PCR тест или антиген тест на присуство вируса SARS-CoV-2, издат од стране референтне лабораторије Републике Србије.

Наведено се не примењује:

1) на стране држављане који су у транзиту кроз Републику Србију. Транзит за стране држављане се ограничава на период не дужи од 12 часова од момента уласка на територију Републике Србије;

2) на посаду и кабинско особље ваздухоплова чије је крајње одредиште Република Србија;

3) на посаду, особље и путнике који су у транзиту, односно трансферу преко међународних аеродрома Републике Србије;

4) на акредитоване чланове особља страних дипломатско-конзуларних представништава и канцеларија међународних организација, као и чланове њихових породица који су носиоци посебних личних карата, односно идентификационих докумената издатих од стране Министарства спољних послова и Генералног секретаријата Владе;

5) на малолетна лица старости до 12 година, ако родитељ, старатељ или друго лице које је у пратњи детета поседује негативан тест из тачке 2. овог упутства, уколико је потребан;

6) на стране држављане који имају одобрен привремени боравак или стално настањење у Републици Србији;

7) на припаднике страних војних, полицијских и других служби безбедности који су у транзиту преко територије Републике Србије или долазе у Републику Србију ради извршења службених задатака уз претходну најаву;

8) на лица која су вакцинисана у Републици Србији и која о томе поседују одговарајућу потврду, као и држављане држава са којима Република Србија има закључене споразуме о признавању сертификата о вакцинацији, који су вакцинисани у тој држави и поседују одговарајућу потврду издату од стране надлежног органа те државе - тзв. ковид вакциналне легитимације (државе: Мађарска, Турска, УАЕ). У оба случаја, лица морају бити потпуно вакцинисана (вакцинисани са две дозе, односно са једном дозом – акo су вакцинисани са AstraZeneca COVID-19 vaccine);

9) на држављане Републике Хрватске који су редовни или ванредни студенти на високошколским установама у Републици Србији, а који статус доказују јавном исправом коју издаје високошколска установа Републике Србије – студентска књижица (индекс).

Такође, не примењује се на:

стране држављане приликом обављања међународног превоза, ради преузимања или истовара робе или ради превоза лица у или кроз Републици Србији, када се ради о посадама:

1. теретних моторних возила приликом обављања међународног превоза у друмском саобраћају. Уколико се ради о транзитном саобраћају, исти се ограничава на период не дужи од 12 часова од момента уласка на територију Републике Србије;

2. теретних бродова који превозе робу у једну од домаћих лука. У случају транзитне пловидбе на међународном водном путу на територији Републике Србије, исти се ограничава на период не дужи од 90 часова за бродске саставе и 60 часова за самоходна пловила од момента уласка на територију Републике Србије у случају узводне пловидбе, односно на период не дужи од 72 часа за бродске саставе и 54 часа за самоходна пловила од момента уласка на територију Републике Србије у случају низводне пловидбе;

3. аутобуса у линијском и међународном превозу путника, како у транзиту тако и у случају када је крајња или полазна дестинација Република Србија;

4. железничких возила и возопратно особље;

5. хуманитарних конвоја уговорених дипломатским путем.

држављане суседних држава из пограничног подручја који обављају пољопривредне радове и имају пољопривредно земљиште на територији Републике Србије, а који су дужни да приликом преласка државне границе ради обављања пољопривредних радова на том земљишту поседују доказ о власништву над пољопривредним земљиштем или изјаву власника пољопривредног земљишта да лице обавља пољопривредне радове на његовом земљишту, под условом реципроцитета.

држављане суседних држава који су становници пограничног подручја и који су запослени на територији Републике Србије, којима је послодавац из Републике Србије издао документ о радном ангажовању, под условом реципроцитета.

УЛАЗАК У СРБИЈУ ИЗ ПОСЛОВНИХ РАЗЛОГА

Домаћим и страним држављанима који улазе у Републику Србију због пословних разлога, уз претходно обавештавање Привредне коморе Србије, дозвољен је улазак у Републику Србију под условом да у року од 24 часа од часа преласка државне границе доставе Привредној комори Србије негативан RT-PCR тест или антиген тест на присуство вируса SARS-CoV-2, издат од стране референтне лабораторије Републике Србије.

Привредна комора Србије ће најаву преласка државне границе без одлагања доставити Министарству унутрашњих послова – Управи граничне полиције, а најкасније 24 сата пре очекиваног преласка државне границе.

Уколико се не достави негативан RT-PCR тест или антиген тест на присуство вируса SARS-CoV-2 у року од 24 часа од часа преласка државне границе или уколико тест буде позитиван на присуство вируса SARS-CoV-2, Привредна комора Србије о томе без одлагања обавештава територијално надлежан завод за јавно здравље. 


ВАЖНО

РЕЖИМ УЛАСКА ДРЖАВЉАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У САД

У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ COVID-19

Држављани Републике Србије могу да уђу у САД.

Од 26. јануара 2021. примењиваће се Наређење Центра за контролу и превенцију заразних болести (CDC) према коме су сви путници који у САД долазе из иностранства ваздушним путем у обавези да пре пута покажу негативан тест на COVID-19 вирус урађен најкасније 3 дана пре поласка на путовање

За више информација погледати следећи линк https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/testing-air-travel.html

У САД не могу да уђу лица која су током претходних 14 дана боравили у НР Кини (осим Хонг Конга и Макао), Ирану, 26 земаља Шенген зоне, В. Британији и Бразилу. Под боравком се сматра и транзитирање кроз међународну зону. Изузетак су држављани САД и лица која имају стални боравак у САД, стране дипломате (визе А, G), чланови породица грађана САД (супруге, неожењена/неудата деца млађа од 21 године, родитељи, неудата/неожењена браћа и сестре млађи од 21 годину, посаде авиона и бродова (визе C, D, C1/D). Имајући у виду да савезне државе имају право доношења сопствених прописа, углавном су све државе релаксирале забране уласка тј. обавезе карантина или негативног теста.

Лица која путују у Порторико морају да имају негативан тест, не старији од 72 сата. Уколико се исти не поседује, тест може бити урађен по доласку, с тим што лице у том случају има обавезу карантина до пријема резултата теста. Уколико тест буде позитиван, карантин се продужава или се лице упућује у здравствену установу уколико има теже симптоме.

За улазак на VirginIslands није потребан тест. Уколико се по доласку утврде симптоми одређује се карантин од 14 дана или се лице упућује у здравствену установу уколико има теже симптоме.


 
 
Председница Владе Брнабић на Глобалном Ковид-19 самиту у организацији Беле куће

Председница Владе Републике Србије Ана Брнабић учествовала је данас видео-поруком на Глобалном Ковид-19 самиту у организацији Беле куће, који је отворио председник САД Џозеф Бајден.

На самиту видео-порукама учествује велики број светских лидера и званичника међународних организација, између осталих и генерални секретар УН Антонио Гутереш, председница Европске комисије Урсула фон дер Лејен, британски и канадски премијер Борис Џонсон и Џастин Трудо, немачка канцеларка Ангела Меркел и многи други.

Премијерка је у поруци истакла да је Србија била међу првим европским земљама која је набавила ковид вакцине, а да је она била први европски премијер који је примио вакцину.

Захваљујући годинама улагања у дигитализацију и развоја еУправе, успели смо да организујемо компликовани и сложени процес вакцинације веома ефикасно и то на начин да буде фокусиран на грађане, објаснила је она.

Међутим, како је додала, од самог почетка били смо свесни да ово није само ствар наших грађана и само наша борба. У борби против пандемије Ковид-19 или смо сви безбедни или нико није безбедан.

Управо зато, поред набавке вакцине за наше грађане, донирали смо вакцине и грађанима региона западног Балкана, али и другим земљама, подсетила је она и прецизирала да је Србија донирала 230.000 доза вакцина региону, вакцинисали смо стране држављане у Србији са приближно 300.000 доза и издвојили смо 570.000 доза вакцина за земље Африке и Азије.

Брнабић је напоменула да је Србија већ започела са производњом ковид вакцине од једног произвођача, а да ће до краја године започети производњу и од другог, јер на тај начин желимо да помогнемо и подржимо све људе и земље којима су вакцине потребне.

Ово је пандемија у којој или ћемо победити заједно или ћемо изгубити заједно, али морамо да се боримо заједно, поновила је премијерка.

Зато Србија подржава циљеве овог глобалног самита, нагласила је она и ислазала захвалност Сједињеним Америчким Државама и председнику Бајдену што су организовали самит и подржали заједничке напоре у борби против пандемије Ковид-19.

Вакцине су једини излаз у борби против пандемије, закључила је Брнабић.

 


Селаковић се састао са председником Америчко-јеврејског комитета

Министар спољних послова Никола Селаковић састао се данас у Њујорку са председником Америчко-јеврејског комитета Дејвидом Херисом.

Саговорници су констатовали да је пријатељство јеврејског и српског народа искрено и традиционално.

Селаковић је истакао да је Србија прва европска земља која је усвојила Закон о отклањању последица одузимања имовине жртвама Холокауста. Такође, подсетио је да је Србија прва земља која је подржала Балфорову декларацију из 1917. године.

Министар је изразио задовољство чињеницом да је израелска пословна заједница присутна у Србији на завидном нивоу.

Шеф српске дипломатије је рекао да су САД једнe од најзначајнијих спољнотрговинских партнера Србије и да су ангажманом амбасадора Ђурића те везе ојачане у години када обележавамо 140 година билатералних односа наше две земље

Министар је нагласио да Србија жели да има најбоље односе са САД, као и да их унапредимо, нарочито у области привреде и повећања америчких инвестиција у Србији.

Селаковић је саговорника упознао са успесима економских реформи Србије у протеклих седам година, истакавши да је Србија промотер позитивне агенде у региону. То се, према његовим речима, највише односи иницијативу „Отворени Балкан“.

Селаковић је рекао да економија може да релаксира политичке односе и истакао да је Србија захвална САД на подршци тој иницијативи.

Састанку је присуствовао и амбасадор Србије у САД Марко Ђурић.

 

 


Селаковић са конгресменом Сволвелом о реформама у Србији

Министар спољних послова Никола Селаковић састао се данас у Њујорку са америчким конгресменом Ериком Сволвелом.

Министар Селаковић информисао је конгресмена Сволвела о посвећености Србије европским интеграцијама и реформском процесу наше земље, истакавши резултате економских реформи остварених у протеклих седам година.

Селаковић је захвалио конгресмену Сволвелу на позитивном ставу, посвећености и искреном пријатељству. Саговорници су разговарали и о инвестицијама у Србији и партнерству Србије и САД.

Шеф српске дипломатије упознао је конгресмена о актуелној ситуацији на Косову и Метохији, нагласивши посвећеност Србије дијалогу и мирном и компромисном решавању отворених питања. Селаковић је додао да је стабилност у региону кључни интерес Србије.

Министар је информисао саговорника о иницијативи „Отворени Балкан“ и промоцији слободе кретања људи, роба и капитала у региону.

 

Састанку у згради Мисије Србије при УН присуствовали су и амбасадор Србије у САД Марко Ђурић, шеф Мисије Србије при УН Немања Стевановић, као и генерални конзул Србије у Чикагу Дамјан Јовић.

 


Министарство спољних послова
Дневне вести 
Саопштења 
Фото галерија 


Народна скупштина

Председник Републике Србије

Влада Србије

Министарство спољних послова