| |     latinica | english  
Насловна
Посетите Србију
СИЕПА

 

   
 
Контакт

 

Радно време:
понедељак - петак: 09:00-17:00
Рад са странкама:   10:00-15:00

Уз претходно заказивање термина

путем имејла consulate.newyork@mfa.rs

 

ПразнициАдреса
62 West 45th Street, 7 Floor,
ЊУЈОРК, NY 10036, САД

Телефон:  + 1 (212) 596-4241

После радног времена и празником

Само у хитним случајевима:

+ 1 (917) 519-7416

Локација/Мапа

    

Факс:        + 1 (212) 596-4363 Конзуларна надлежност
Е-mail: consulate.newyork@mfa.rs Почасни конзули
Веб сајт: http://www.newyork.mfa.gov.rs Адвокати

 

 

ВОДИЧ КРОЗ МЕРЕ ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ ИНОВАТИВНЕ ПРИВРЕДЕ


 
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА БИРАЧЕ КОЈИ ИМАЈУ БОРАВИШТЕ У ИНОСТРАНСТВУ О ОСТВАРИВАЊУ БИРАЧКОГ ПРАВА НА РЕПУБЛИЧКОМ РЕФЕРЕНДУМУ РАДИ ПОТВРЂИВАЊА АКТА О ПРОМЕНИ УСТАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Грађани Републике Србије који бораве у иностранству, а који желе да гласају на републичком референдуму ради потврђивања Акта о промени Устава Р. Србије  који се у Републици Србији одржава 16. јануара 2022. године, своје бирачко право могу остварити гласањем у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије на чијој територији имају боравиште.

Право да гласају на изборима имају сви пунолетни држављани Републике Србије који имају пријављено пребивалиште на територији Републике Србије.

Гласање се врши искључиво личним доласком у конзулат. Бирачи свој идентитет доказују важећим пасошем или важећом личном картом Републике Србије.

Без обзира да ли је лице већ гласало у Генералном конзулату Републике Србије у Њујорку на неким од претходних избора, неопходно је да поднесе пријаву да ће на републичком референдуму гласати у иностранству.

Пре подношећа пријаве, потребно је да на сајту Републичке изборне комисије уносом свог јединственог матичног броја грађана (ЈМБГ) проверите да ли сте унети у Јединствени бирачки списак Републике Србије.

  1. Уколико се већ налазите у Јединственом бирачком списку, пријаву за гласање у иностранству подносите тако што попуните образац Захтева за упис у бирачки списак податка да ће бирач гласати у иностранству и попуњени образац, заједно са копијом Вашег важећег пасоша или очитане важеће личне карте Републике Србије, доставите Генералном конзулату Републике Србије у Њујорку.
  2. Уколико се не налазите у Јединственом бирачком списку, неопходно је да, уз попуњени образац Захтева за упис у бирачки списак податка да ће бирач гласати у иностранству и копије Вашег важећег пасоша или очитане важеће личне Републике Србије, доставите и попуњен образац Захтева за упис у јединствени бирачки списак Републике Србије.

Захтеви се могу поднети на следеће начине:

- доставом на адресу izbori.njujork2020@mfa.rs (сва документа која се достављају морају бити скенирана као један фајл)
- поштом, на адресу Consulate General of the Republic of Serbia, 62 W 45th Street, 7th Floor, New York, NY 10036
- факсирањем на број  (212) 596 4363
- личним доласком у Генерални конзулат Републике Србије у Њујорку.

 

КРАЈЊИ РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ГЛАСАЊЕ У ИНОСТРАНСТВУ ЈЕ 25. ДЕЦЕМБРА 2021. ГОДИНЕ ДО 16 ЧАСОВА.

 

РЕФЕРЕНДУМ: ГЛАСАЊЕ У ИНОСТРАНСТВУ 

 

Поводом републичког референдума ради потврђивања Акта о промени Устава Републике Србије који је расписан за 16. јануар 2022. године, преносимо обавештење Министарства државне управе и локалне самоуправе:

 

Обавештавају се бирачи који имају боравиште у иностранству да преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије, најкасније пет дана пре дана закључења јединственог бирачког списка (25. децембар 2021. године), могу поднети захтев да се у јединствени бирачки списак упише податак да ће на предстојећем републичком референдуму гласати у иностранству.

 

Захтев за упис у јединствени бирачки списак податка о томе да ће бирач гласати у иностранству обавезно мора да садржи следеће податке: име, презиме и име једног родитеља бирача; јединствени матични број бирача; општину, односно град и адресу пребивалишта бирача у земљи, као и податке о општини, односно граду и адреси боравишта у иностранству према којој ће бирач гласати на предстојећем републичком референдуму и потпис подносиоца захтева.

 

Дипломатско-конзуларно представништво Републике Србије коме је поднет захтев за упис у јединствени бирачки списак податка о томе да бирач жели да гласа према месту боравишта у иностранству, на прописани начин доставља надлежној општинској, односно градској управи по месту пребивалишта бирача у земљи, која о томе доноси решење.

 

По доношењу решења о одређивању бирачких места од стране надлежне изборне комисије за гласање на републичком референдуму, надлежна општинска, односно градска управа доноси решење о уписивању податка да ће бирач на републичком референдуму гласати према месту боравишта у иностранству и бирачко место на коме ће гласати, односно решење да нису испуњени услови да ће бирач на изборима гласати према месту боравишта у иностранству.

 

Након доношења решења да ће бирач на предстојећем републичком референдуму гласати према месту боравишта у иностранству и упису тог податка у јединствени бирачки списак, бирач се не уписује у извод из јединственог бирачког списка по месту пребивалишта у земљи, односно уписује се у извод из јединственог бирачког списка према месту боравишта у иностранству.

 

Указује се да се податак о томе да ће бирач гласати у иностранству може уписати у јединствени бирачки списак само за лице које је већ уписано у јединствени бирачки списак. У случају да лице које има бирачко право није уписано у јединствени бирачки списак за одлучивање по захтеву за упис податка о томе да ће бирач гласати у иностранству, неопходно је претходно спровести поступак уписа у јединствени бирачки списак. Захтев за упис у јединствени бирачки списак, истовремено са захтевом за упис податка да ће бирач гласати у иностранству, подноси се дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије које оба захтева доставља надлежној општинској, односно градској управи према последњем пребивалишту подносиоца захтева пре одласка у иностранство, односно последњем пребивалишту једног од његових родитеља.

 

Увид у јединствени бирачки списак може се извршити електронским путем, уношењем податка о јединственом матичном броју грађана и регистарском броју личне карте, на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе – https://upit.birackispisak.gov.rs/

 

Такође, обавештавају се бирачи који имају боравиште у иностранству да могу преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије поднети општинској, односно градској управи по месту њиховог пребивалишта у земљи захтев за давање обавештења о подацима који су о њима уписани у јединствени бирачки списак.”

 

Министарство спољних послова позива држављане Републике Србије који желе да искористе своје гласачко право у иностранству да се обрате најближем дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије. Листа дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије се може наћи овде - https://www.mfa.gov.rs/predstavnistva/predstavnistva-srbije-u-svetu

 


РЕЖИМ УЛАСКА ЗА ДРЖАВЉАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ СА РЕГУЛИСАНИМ БОРАВКОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Држављанима Републике Србије и страним држављанима са регулисаним боравком у Републици Србији (имају одобрен привремени боравак или стално настањење у Републици Србији) који долазе из држава са неповољном епидемиолошком ситуацијом (свих држава света), а не поседују негативан RT-PCR тест на присуство вируса SARS-CoV-2, издат од стране референтне лабораторије државе из које долазе, односно негативан Антиген FIA Rapid тест, не старији од 48 часова од датума издавања резултата, за лица која долазе из Сједињених Америчких Држава, приликом пасошке контроле уручује се писано обавештење – здравствено упозорење о обавези придржавања мере карантина у кућним условима у трајању од 10 дана, од дана преласка државне границе и упозоравају се на обавезу пријављивања надлежној COVID амбуланти или територијално надлежном заводу за јавно здравље у року од 24 часа од часа преласка државне границе (путем електронске пријаве на електронску адресу: www.e-zdravlje.gov.rs).

Наведено се не односи:

1. на држављане Републике Србије и стране држављане са регулисаним боравком у Републици Србији, који долазе из: Републике Албаније, Босне и Херцеговине, Републике Бугарске, Републике Северне Македоније и Црне Горе и Мађарске;

2. на акредитоване чланове особља страних дипломатско-конзуларних представништава и канцеларија међународних организација, као и чланове њихових породица који су носиоци посебних личних карата, односно идентификационих докумената издатих од стране Министарства спољних послова и Генералног секретаријата Владе;

3. на лица из пограничног подручја који обављају пољопривредне радове и имају пољопривредно земљиште у пограничном подручју Републике Србије, односно пограничном подручју суседне државе, а који су дужни да приликом преласка државне границе, ради обављања пољопривредних радова на том земљишту, поседују доказ о власништву над пољопривредним земљиштем или изјаву власника пољопривредног земљишта да лице обавља пољопривредне радове на његовом земљишту;

4. на лица који су становници пограничног подручја и који су запослени на територији Републике Србије, односно суседне државе, којима је послодавац из Републике Србије, односно суседне државе, издао документ о радном ангажовању;

5. на посаду и кабинско особље ваздухоплова чије је крајње одредиште Република Србија;

6. на чланове посаде приликом обављања међународног превоза, ради преузимања или истовара робе или ради превоза лица у или кроз Републику Србију, када се ради о посадама:

- теретних моторних возила приликом обављања међународног превоза у друмском саобраћају. Уколико се ради о транзитном саобраћају, исти се ограничава на период не дужи од 12 часова од момента уласка на територију Републике Србије,

- теретних бродова који превозе робу у једну од домаћих лука. У случају транзитне пловидбе на међународном водном путу на територији Републике Србије, исти се ограничава на период не дужи од 90 часова за бродске саставе и 60 часова за самоходна пловила од момента уласка на територију Републике Србије у случају узводне пловидбе, односно на период не дужи од 72 часа за бродске саставе и 54 часа за самоходна пловила од момента уласка на територију Републике Србије у случају низводне пловидбе,

- аутобуса у линијском и међународном превозу путника, како у транзиту тако и у случају када је крајња или полазна дестинација Република Србија,

- железничких возила и возопратно особље;

- хуманитарних конвоја уговорених дипломатским путем.

7. на малолетна лица до навршених 12 година живота;

8. на лица која су ван територије Републике Србије боравила мање од 48 часова, а поседују негативан RT-PCR тест на присуство вируса SARS-CoV-2 издат од стране референтне лабораторије у Републици Србији не старији од 48 часова од времена издавања. Ако постоји кашњење приликом уласка у Републику Србију, а које се не може приписати кривици путника већ је последица спољног догађаја који се није могао предвидети, избећи или отклонити (кашњење/одлагање лета, поласка аутобуса, воза и сл.), онда тест не може бити старији од 72 сата приликом уласка у Републику Србију;

9. на држављане Републике Србије и стране држављане који имају одобрен привремени боравак или стално настањење у Републици Србији који су потпуно вакцинисани (вакцинисани са две дозе, односно са једном дозом – акo су вакцинисани са AstraZeneca COVID-19 vaccine) који о томе поседују потврду издату од стране надлежне здравствене установе, односно органа државе у којој се лице вакцинисало.

РЕЖИМ УЛАСКА ЗА СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ

Ради заштите од уношења заразних болести на територију Републике Србије, лицима која у Републику Србију долазе из држава са неповољном епидемиолошком ситуацијом (из свих држава света), дозвољен је улазак у Републику Србију под условом да поседују негативан RT-PCR тест на присуство вируса SARS-CoV-2, издат од стране референтне лабораторије државе из које долазе, не старији од 48 часова од датума издавања резултата.

Ако постоји кашњење приликом уласка у Републику Србију, а које се не може приписати кривици путника већ је последица спољног догађаја који се није могао предвидети, избећи или отклонити (кашњење/одлагање лета, поласка аутобуса, воза и сл), онда тест не може бити старији од 72 сата приликом уласка у Републику Србију.

Лицима која долазе из Сједињених Америчких Држава уместо негативног RT-PCR теста признаје се, под истим условима, негативан Антиген FIA Rapid тест.

Ограничење се не односи на држављане Републике Албаније, Босне и Херцеговине, Републике Бугарске, Мађарске, Републике Северне Македоније и Црне Горе, када улазе у Републику Србију из тих држава чији су држављани. Лицима која нису држављани ових држава, али имају одобрен привремени боравак или стално настањење у тим државама и која директно из тих држава улазе у Републику Србију, дозвољен је улазак под условом да у року од 48 часова, од часа преласка државне границе, доставе територијално надежном заводу за јавно здравље негативан RT-PCR тест или антиген тест на присуство вируса SARS-CoV-2, издат од стране референтне лабораторије Републике Србије.

Наведено се не примењује:

1) на стране држављане који су у транзиту кроз Републику Србију. Транзит за стране држављане се ограничава на период не дужи од 12 часова од момента уласка на територију Републике Србије;

2) на посаду и кабинско особље ваздухоплова чије је крајње одредиште Република Србија;

3) на посаду, особље и путнике који су у транзиту, односно трансферу преко међународних аеродрома Републике Србије;

4) на акредитоване чланове особља страних дипломатско-конзуларних представништава и канцеларија међународних организација, као и чланове њихових породица који су носиоци посебних личних карата, односно идентификационих докумената издатих од стране Министарства спољних послова и Генералног секретаријата Владе;

5) на малолетна лица старости до 12 година, ако родитељ, старатељ или друго лице које је у пратњи детета поседује негативан тест из тачке 2. овог упутства, уколико је потребан;

6) на стране држављане који имају одобрен привремени боравак или стално настањење у Републици Србији;

7) на припаднике страних војних, полицијских и других служби безбедности који су у транзиту преко територије Републике Србије или долазе у Републику Србију ради извршења службених задатака уз претходну најаву;

8) на лица која су вакцинисана у Републици Србији и која о томе поседују одговарајућу потврду, као и држављане држава са којима Република Србија има закључене споразуме о признавању сертификата о вакцинацији, који су вакцинисани у тој држави и поседују одговарајућу потврду издату од стране надлежног органа те државе - тзв. ковид вакциналне легитимације (државе: Мађарска, Турска, УАЕ). У оба случаја, лица морају бити потпуно вакцинисана (вакцинисани са две дозе, односно са једном дозом – акo су вакцинисани са AstraZeneca COVID-19 vaccine);

9) на држављане Републике Хрватске који су редовни или ванредни студенти на високошколским установама у Републици Србији, а који статус доказују јавном исправом коју издаје високошколска установа Републике Србије – студентска књижица (индекс).

Такође, не примењује се на:

стране држављане приликом обављања међународног превоза, ради преузимања или истовара робе или ради превоза лица у или кроз Републици Србији, када се ради о посадама:

1. теретних моторних возила приликом обављања међународног превоза у друмском саобраћају. Уколико се ради о транзитном саобраћају, исти се ограничава на период не дужи од 12 часова од момента уласка на територију Републике Србије;

2. теретних бродова који превозе робу у једну од домаћих лука. У случају транзитне пловидбе на међународном водном путу на територији Републике Србије, исти се ограничава на период не дужи од 90 часова за бродске саставе и 60 часова за самоходна пловила од момента уласка на територију Републике Србије у случају узводне пловидбе, односно на период не дужи од 72 часа за бродске саставе и 54 часа за самоходна пловила од момента уласка на територију Републике Србије у случају низводне пловидбе;

3. аутобуса у линијском и међународном превозу путника, како у транзиту тако и у случају када је крајња или полазна дестинација Република Србија;

4. железничких возила и возопратно особље;

5. хуманитарних конвоја уговорених дипломатским путем.

држављане суседних држава из пограничног подручја који обављају пољопривредне радове и имају пољопривредно земљиште на територији Републике Србије, а који су дужни да приликом преласка државне границе ради обављања пољопривредних радова на том земљишту поседују доказ о власништву над пољопривредним земљиштем или изјаву власника пољопривредног земљишта да лице обавља пољопривредне радове на његовом земљишту, под условом реципроцитета.

држављане суседних држава који су становници пограничног подручја и који су запослени на територији Републике Србије, којима је послодавац из Републике Србије издао документ о радном ангажовању, под условом реципроцитета.

УЛАЗАК У СРБИЈУ ИЗ ПОСЛОВНИХ РАЗЛОГА

Домаћим и страним држављанима који улазе у Републику Србију због пословних разлога, уз претходно обавештавање Привредне коморе Србије, дозвољен је улазак у Републику Србију под условом да у року од 24 часа од часа преласка државне границе доставе Привредној комори Србије негативан RT-PCR тест или антиген тест на присуство вируса SARS-CoV-2, издат од стране референтне лабораторије Републике Србије.

Привредна комора Србије ће најаву преласка државне границе без одлагања доставити Министарству унутрашњих послова – Управи граничне полиције, а најкасније 24 сата пре очекиваног преласка државне границе.

Уколико се не достави негативан RT-PCR тест или антиген тест на присуство вируса SARS-CoV-2 у року од 24 часа од часа преласка државне границе или уколико тест буде позитиван на присуство вируса SARS-CoV-2, Привредна комора Србије о томе без одлагања обавештава територијално надлежан завод за јавно здравље. 


 
 
Селаковић: Наставићемо да интензивније радимо са дијаспором

Министар спољних послова Србије Никола Селаковић изјавио је данас, на крају посете Чикагу, где је провео божићне празнике са припадницима српске дијаспоре, да ће се Србија интензивније бавити потребама Срба који живе ван матице.

"Овде смо дошли не да било шта од припадника расејања тражимо, већ да чујемо од њих шта је то што они очекују од матице и шта је то што Србија, Министарство спољних послова, Управа за сарадњу са дијаспором и Србима у региону може да учини за њих", рекао је Селаковић.

Према његовим речима, у Чикагу и околини живи једна од најбројнијих српских заједница на свету, коју везује изузетно јако родољубиво осећање и Српска православна црква која на том простору делује дуже од једног века.

"Уверио сам се да постоји изузетно велики потенцијал нашег народа овде. И то је оно на чему морамо да радимо у будућности много више, на успостављању још већег националног јединства, још чвршћих веза са матицом Републиком Србијом, и да радимо много више на промоцији онога што Србија данас јесте", рекао је шеф српске дипломатије.

Селаковић је другог дана Божића посетио најстарију српску организацију у овом делу САД - Српску народну одбрану, разговарао са припадницима различитих удружења српског народа и учествовао у прослави славе Републике Српске.

Министар Селаковић је истакао да је посета Чикагу била и драгоцена прилика за сусрет са представницима бизнис-заједнице у овом делу САД, који имају жељу и потребу да инвестирају и оплоде свој капитал у различитим крајевима света.

 

То је, како је истакао, била шанса за промоцију Србије као једне од најбрже растућих економија Европе и државу која је апсолутни регионални лидер у привлачењу страних инвестиција.

 


Селаковић: РС рођена из жеље да се не наседне на замку из прошлости

Министар спољних послова Србије Никола Селаковић присуствовао је у Чикагу прослави Светог Сетафана, славе Републике Српске и поручио да се Српска родила из жеље нашег народа да не наседне на замку, на коју су неки наши преци, нажалост, насели 1941. године.

Обележавање Светог Стефана, у црквеној сали Саборног храма Васкрсења господњег у Чикагу, организовало је Удружење Срба из Републике Српске у том америчком граду.

Селаковић је, након литургије, обраћајући се присутнима, рекао да му је част што је могао да прослави славу РС управо са Србима у Чикагу.

"Претходних, више од 10 година, сваки Стевандан чекао сам у Бањалуци. Ујутру бих ишао на литургију, после тога на свечани дефиле и прославу. Данас сам у Чикагу, одакле носим јак утисак и успомене. Велика је моћ и сила српског народа који овде живи. Само је потребно да тај жар распламсамо, да га подигнемо, да видимо шта ми Срби можемо када се обожимо, умножимо и сложимо. А можемо много", рекао је министар.

Селаковић је казао да су, пре 30 година, наши преци, браћа, пријатељи, рођаци у Републици Српској знали да кажу - "нећемо да нам се понови 1941, да нас бацају у јаме, одводе у логоре".

"Ми смо један од ретких народа који је знао да каже - слобода или смрт. Из те борбе за очување себе, из жеље да се не наседне на замку, на коју су неки наши преци нажалост насели 1941.године, родила се Република Српска - РС која почива на светосавском завету. Она РС која је настала из пркоса Петра Кочића, господства Јована Дучића, из заноса песничког Алексе Шантића, из вапаја младалачког Бранка Ћопића, ту Српску ми данас славимо. Ту Републику Српску која никоме не жели лоше, која воли Србију, коју Србија воли“,  поручио је Селаковић.

"Волимо Српску која је настала пре 30 година, која је потврђена недалеко одавде, у Дејтону. Ту Српску коју волимо и подржавамо данас славимо, не желећи ником лоше, а свакоме, а на првом месту себи, добро. Док је вас биће и српства, Србије и Српске", поручио је Селаковић.

 

Свечаност је започела химнама САД, Србије и Републике Српске, након чега је уследило освештавање и ломљење славског колача.

 


Селаковић Србима у САД: Дијаспора један од приоритета државе

Министар спољних послова Никола Селаковић поручио је Србима у Чикагу да су држави Србији, као и њему лично, сународници у дијаспори и региону један од апсолутних приоритета.

Селаковић, који божићне празнике проводи са Србима у Чикагу, разговарао је са представницима удружења, организација и истакнутим појединцима из српске дијаспоре у седишту Српске народне одбране (СНО).

У разговору је констатовао да је однос Србије према најбројнијој српској заједници изван матице, у САД, пролазио кроз разне фазе - од прогона људи само зато што различито мисле, и имају различите идеале, преко потпуне небриге, до периода у којима су дијаспору посећивали поједини државни званичници само да би од ње нешто тражили, неко за себе, неко за народ.

Указао је и да у Чикагу Србија осам година није имала генералног конзула, чији је задатак да иде у сусрет грађанима, да разговара са њима и да их слуша, будући да у српској заједници у том граду лежи огроман потенцијал српски.

Поручујући да нас неће бити много, ако се будемо делили, свађали и не будемо се разумели, министар је навео да је претходне године имао око 400 састанка са страним званичницима, који су се интересовали како је Србија од једне бесперспективне државе дошла до онога што је данас, а то је, каже, успела, радом и стварањем јединства.

"Након што смо успели да консолидујемо стање у кући, можемо да се окренемо и другим стварима, а наша дијаспора и расејање имају важно место", рекао је Селаковић.

Пренео је окупљенима и податак који је саопштио председник Александар Вучић, да је Србија прошле године успела да привуче више од четири милијарде долара директних страних инвестиција, што је рекорд који је надмашио и до сада најбољу 2019. годину.

Селаковић је рекао да је дошао на Божић, на празник који се проводи са породицом и не иде се у госте, јер рачуна да је дошао међу своје.

"Од првог тренутка тако и осећам. Дошао сам да слушам вас, да чујем које су ваше муке, проблеми, како видите шта је ваша отаџбина Србија данас, где треба више да се осврне на вас", рекао је министар.

Председник СНО у САД Драган Вујошевић поздрављајући госте рекао је да се ради о историјском састанку, пошто су први пут званични представници матице окупили Србе у седишту ове најстарије српске организације у Америци, коју је почетком прошлог века основао Михајло Пупин.

Генерални конзул Србије у Чикагу Дамњан Јовић рекао је да је циљ да се спасу српске организације од гашења, да се врати стари сјај и значај СНО, и других удружења.

Директор Управе за сарадњу са дијаспором и Србима у региону Арно Гујон указао је да је за њега Божић празник када се окупља породица, и да је, откада је одлучио 2015. да са ћерком Миленом прими православље, Божић за њега постао православни и духовни празник који воли да слави тамо где се осећа узвишенијим.

Зато је, каже, често славио Божић на Космету, у манастиру Грачаница или Високим Дечанима.

"Када смо славили Божић, сада у Саборном храму Христовог васкрсења у Чикагу, осећај је био исти као на Косову и Метохији. Осећај да смо сви у великој светињи, иако се ова не налази у Србији, али је духовно везана са српским народом", подвукао је он.

Поменуо је и чувеног научника Михајла Пупина, оснивача СНО, рекавши да су данас људи који говоре, мисле и сањају на српском, а живе у САД, његови наследници.

 

"Многе друге заједнице су се утопиле, али ви сте доказ да српска заједница, иако се добро интегрисала, није заборавила своје корене. То је тако јер Срби, поред свог језика који чувају, имају и своју православну веру, светосавље, косовски завет, и удружења која функционишу деценијама на овим просторима, која окупљају све људе", рекао је Гујон.

 


Министарство спољних послова
Дневне вести 
Саопштења 
Фото галерија 


Народна скупштина

Председник Републике Србије

Влада Србије

Министарство спољних послова