| |     latinica | english  
Насловна
Овера докумената


Овера докумената

Давање овлашћења, овера потписа и фотокопије

Легализација јавних исправа за употребу у иностранству

ОВЕРА ПОТПИСА НА ПУНОМОЋЈУ, ОВЛАШЋЕЊУ ИЛИ ИЗЈАВИ

Овера потписа на приватним исправама (пуномоћје, овлашћење или изјава), које морају бити написане на српском језику, се врши у Генералном конзулату на основу важећих докумената Републике Србије (пасош, лична карта или возачка дозвола). Приватна исправа се потписује у Генералном конзулату.
Конзуларна такса за оверу потписа износи 65 долара. Овера потписа на другом примерку исте приватне исправе износи 30 долара. Овера сваког следећег потписа на истој приватној исправи износи 17 долара. Такса се плаћа у готовом или  путем "Money Order"-a који треба да гласи на Генерални конзулат Републике Србије.

УЗОРАК ИЗЈАВА И ОВЛАШЋЕЊА:

* Захтев за оверавање - образац (MS Word)
• Наследничка изјава "прихватам се" ( MS Word )
• Наследничка изјава "одричем се" ( MS Word )
• Наследничка изјава "прихватам се и одричем" ( MS Word )
• Изјава о признавању очинства ( MS Word )
• Овлашћење ( MS Word )
• Овлашћење за моторно возило ( MS Word )
• Овлашћење за развод брака  ( MS Word )

Молимо грађане да имају у виду да се оверавање докумената у Генералном конзулату заказује.


За заказивање термина о додатна обавештења, молимо обратите се Генералном конзулату.
 

ПУНОМОЋЈЕ У ФОРМИ ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКОГ ЗАПИСА

Пуномоћје у вези са некретнинама у Србији у форми јавнобележничког записа може бити сачињено у Генералном конзулату. Неопходно је лично присуство даваоца пуномоћја који је потребно да се идентификује на основу важећег документа Републике Србије (пасош или лична карта). Уколико давалац пуномоћја не поседује важећи идентификациони документ Републике Србије, идентитет се може утврдити и увидом у амерички идентификациони документ (пасош, зелена карта). Давалац пуномоћја је неопходно да поднесе нацрт пуномоћја које је сачинило квалификовано лице у Србији (адвокат). Пуномоћје се потписује у Генералном конзулату. Конзуларна такса се плаћа у готовини и износи 101 долар. Поступак давања пуномоћја у форми јавнобележничког записа може да траје преко 30 минута. Генерални конзулат препоручује да се за ову врсту услуге закаже термин путем е-маил-а или телефона. С обзиром да је неопходно лично присуство, пуномоћје се може дати у једном од дипломатско-конзуларних представнишатава у САД – Амбасада у Вашингтону или генерални конзулати у Њујорку и Чикагу.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Конзуларна надлежност
Путне исправе
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари