| |     latinica | english  
Насловна
Остале конзуларне услуге

ПРЕНОС ПОСМРТНИХ ОСТАТАКА РАДИ САХРАНЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

За пренос посмртних остатака (или урне) ради сахране у Републици Србији, неопходна је Спроводница..

    Потребно је доставити следеће:
1. Важећи пасош Р.Србије преминуле особе
2. Оригиналан извод из књиге умрлих (Certificate of Death) оверен печатом Apostille
3. *Потврда Министарства здравља да лице није умрло од заразне болести,
4. Дозвола америчких власти за транспорт посмртних остатака у Републику Србију(burial/transit permit),
5. *Потврда Funeral Home-a да посмртни остаци нису сахрањивани и да су припремљени за транспорт у складу са међународним прописима у херметички затвореном металном/цинканом сандуку,
6. *Писмо од стране надлежних органа који су утврдили идентитет преминуле особе и извршили контролу да у сандуку нема ништа друго осим тела покојника,
7. Писмо Funeral Home-a у коме ће бити наведен план превоза (flight itinerary), место преласка државне границе Републике Србије и место у које се преминули преноси као и име особе која путује у пратњи тела/урне,
Напомена:
• Ако преминуло лице није имало важећи пасош Републике Србије или није било држављанин Републике Србије потребно је приложити потврду да је обезбеђено гробно место за сахрану у Републици Србији
• Ако је узрок смрти била куга или велике богиње спроводница се може издати само на основу сагласности Министарства здравља Републике Србије.
• Уколико се посмртни остаци само преносе преко територије Републике Србије, поред горе наведеног, потребно је да постоји претходно издата спроводница земље где ће посмртни остаци бити сахрањени.
• Редни бројеви 3,5 и 6 означени звездицом не односе се на пренос урне
• Такса износи 9 долара и плаћа се у готовом или путем "Money Order"-a који гласи на Генерални конзулат Републике Србије. Ако се захтев шаље поштом, треба приложити адресиран повратни коверат са плаћеном поштарином (не прихвата се поштарина Fedex-a, UPS-a).


ПРИБАВЉАЊЕ ДОКУМЕНАТА ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Уколико су вам потребна документа из Републике Србије, обавештавамо вас да Генерални конзулат може за вас прибавити следећа документа:

• Извод из матичне књиге рођених

• Извод из матичне књиге венчаних

• Извод из матичне књиге умрлих

• Уверење о држављанству

•  Уверење о некажњавању

* Уверење о слободном брачном стању

 

Напомена:
• Уз захтев треба приложити и фотокопије свих расположивих докумената из Р Србије
• Ако се захтев шаље поштом треба приложити и адресиран повратни коверат са плаћеном поштарином (не прихвата се поштарина Fedex-а, UPS-а).
• Конзуларна такса за прибављање одређеног документа плаћа се у готовом новцу или путем "Мани Ордер"-а који гласи на Генерални конзулат Републике Србије у Њујорку.Такса је неповратна.

 

 


 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Конзуларна надлежност
Путне исправе
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари