| |     ћирилица | english  
Naslovna
PRIJAVA UČESNIKA ZA BESPLATNU ONLAJN OBUKU

POZIV ZA BESPLATNU ONLAJN OBUKU SVIH PREDAVAČA KOJI SE BAVE OČUVANJEM SRPSKOG JEZIKA U DIJASPORI I REGIONU

 VAŽNO

POSEBAN REŽIM RADA KONZULATA USLED EPIDEMIJE KORONA VIRUSA U SAD

U svetlu aktuelne situacije u vezi sa epidemijom korona virusa u SAD i potrebe za preduzimanjem dodatnih mera u cilju sprečavanja širenja i suzbijanja bolesti, Generalni konzulat Republike Srbije u Njujorku će počevši od ponedeljka, 16. marta 2020. godine do daljnjeg raditi sa strankama po posebnom režimu:

Konzulat će stranke primati samo ukoliko se radi o vrlo hitnom i neodložnom slučaju.

Potrebno je da stranka svoj dolazak u konzulat najavi najmanje dva radna dana ranije pozivom na broj (917) 519-7416 ili slanjem poruke na adresu consulate.newyork@mfa.rs.

Konzulat neće primati stranke koje se prethodno nisu najavile i dobile potvrdu konzulata da će im biti omogućen prijem.

Zahtevi za konzularne radnje koje ne podrazumevaju obavezu ličnog dolaska stranke u konzulat će se primati isključivo poštom (prijave rođenja, braka i smrti, prijem u državljanstvo, carinske potvrde, pribavljanje uverenja o (ne) kažnjavanju i izvoda iz matičnih knjiga, sprovodnice, upis u vojnu evidenciju).

Konzulat će nastaviti da prima prijave za upis birača za glasanje u inostranstvu na parlamentarnim izborima u Republici Srbiji putem mejla, faksa i poštom.

Generalni konzulat Republike Srbije u Njujorku zahvaljuje na razumevanju i saradnji. Konzulat će nastaviti da pažljivo prati situaciju u pogledu epidemije koronavirusa u SADi vratiće se redovnom režimu rada čim se situacija popravi.MEMORIJALNA KONFERENCIJA POSVEĆENA NIKOLI TESLI 2020.

Generalni konzulat Republike Srbije u Njujorku i Teslina naučna fondacija imaju čast da Vas pozovu na

 

MEMORIJALNU KONFERENCIJU POSVEĆENU NIKOLI TESLI 2020.

Subota, 11. januar 2020. godine

Od 10:00 do 22:00 časova

The Wyndam New Yorker Hotel, 481 8th Ave , New York NY 10001

 

 

Za više informacija i kako biste se registrovali, molimo posetite http://teslasciencefoundation.org/teslas-people-award-conference-2020-new-york-preliminary-program/

 

 

 

 Finansijski vodič za povratnike

Narodna banka Srbije objavila je Finansijski vodič za povratnike, građane koji se vraćaju u Srbiju, a koji objašnjava kako se na njih odnose devizni propisi države.

 

https://www.dijaspora.gov.rs/lat/finansijski-vodic-za-povratnike/

 

 Sporazum o ukidanju viza sa Republikom Mjanmarskom Unijom

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Mjanmarske Unije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, koji je potpisan u Nej Pi Duu, 29. januara 2019. godine, stupa na snagu 16. oktobra 2019. godine.Sporazum o ukidanju viza sa Republikom Surinam

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Surinam o oslobađanju od obaveze pribavljanja viza za nosioce običnih, diplomatskih, službenih i specijalnih pasoša, koji je potpisan u Paramaribu, 10. februara 2018. godine, stupio je na snagu 16. septembra 2019. godine.

Na osnovu ovog sporazuma, državljani Republike Srbije i državljani Republike Surinam, nosioci običnih, diplomatskih, službenih i specijalnih pasoša, mogu da ulaze, tranzitiraju i borave na teritoriji druge države bez vize najduže 30 (trideset) dana.Odluka o sufinansiranju projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i dijaspore

Odluku o sufinansiranju projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i dijaspore, možete videti na sledećem linku:

 

http://www.dijaspora.gov.rs/wp-content/uploads/2019/06/ODLUKA-DIJASPORA-2019.pdf

 

 U prostorijama Generalnog konzulata R. Srbije u Njujorku, 15. maja 2019. godine, svečano je otvorena izložba „Izbor radova jugoslovenskih umetnika iz privatne kolekcije gospodina Aleksandra Ostojića“.

 

 

 

 Svečanost povodom odlaska dr Zorice Pantić sa mesta predsednika Ventvort instituta za tehnologije u Bostonu

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Konkurs za sufinansiranje projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i dijaspore

Predmet konkursa je sufinansiranje projekata koji imaju za cilj:

1) upotrebu, učenje, čuvanje i negovanje srpskog jezika i ćiriličkog pisma, čuvanje i negovanje srpskog kulturnog, etničkog, jezičkog i verskog identiteta;

2) unapređenje ekonomske saradnje Republike Srbije i dijaspore.

 

Na konkursu učestvuju projekti koji se mogu svrstati u jednu od sledećih OBLASTI:

 Na prijavnom formularu obavezno je naznačiti oblast skraćenom formulacijom oblasti.

 

-          Podrška organizaciji škola, kampova i edukativnih radionica namenjenih dečjem i omladinskom uzrastu – skraćeno: ŠKOLE.

 

-          Podrška izradi i akviziciji udžbenika, knjiga i didaktičkih sredstava namenjenih školama i bibliotekama Srba izvan matične države – skraćeno: KNjIGE.

 

-          Podrška organizovanju manifestacija, omladinsko - sportskih i kulturno – umetničkih događaja i priredbi u inostranstvu i matičnoj državi– skraćeno: MANIFESTACIJE.

 

-          Podrška projektima medija, medijske pismenosti i digitalne komunikacije koji su namenjeni Srbima izvan matične države – skraćeno: KOMUNIKACIJA.

 

-          Podrška projektima izdavačke i knjižarske delatnosti koji jačaju veze i matične države i Srba u inostranstvu – skraćeno: IZDAVAŠTVO.

 

-          Podrška projektima koji doprinose zaštiti prava i interesa državljana R. Srbije i Srba izvan matične države (pravna pomoć, statusna podrška u matičnoj i državi prijema, podrška organizovanju, istraživanja) – skraćeno: STATUS

 

-          Podrška projektima koji doprinose unapređenju ekonomske saradnje R. Srbije i Srba izvan matične države – skraćeno: EKONOMIJA.

 

Pravo učešća na konkursu imaju:

 

1) organizacije u dijaspori;

2) organizacije čije je sedište u  Republici Srbiji.

 

Pravo učešća na konkursu nemaju:

1) direktni ili indirektni korisnici budžetskih sredstava;

2) pojedinci;

3) privredni subjekti.

 

 

Obavezna dokumentacija:

Podnosioci projekata OBAVEZNO dostavljaju sledeću DOKUMENTACIJU:

 

1)      Popunjen Obrazac 1 - za prijavu i pisanje predloga projekta (sastavni deo ovog obrasca je Prijava, Predlog projekta i Izjava o nepostojanju sukoba interesa i verodostojnosti podataka u obrascima za prijavu –potpisana od strane ovlašćenog lica u organizaciji koja je podnosilac projekta)

2)      Popunjen Obrazac 2 - predlog budžeta projekta

3)      Rešenje o upisu u registar organizacija, ili drugi odgovarajući akt, kao dokaz da je organizacija registrovana u skladu sa propisima države u kojoj deluje; organizacije registrovane van teritorije Republike Srbije potrebno je da dostave Rešenje ili drugi odgovarajući akt, preveden na srpski jezik kod ovlašćenog sudskog tumača za srpski jezik;

Za organizacije čije je sedište registrovano u Republici Srbiji, provera    statusa se vrši službenim putem preko zvaničnog sajta organa za registraciju, sa danom prijema prijave na konkurs.

4)      Za organizacije iz inostranstva uz prijavnu dokumentaciju potrebno je dostavljanje instrukcije za devizne uplate iz banke u kojoj  organizacija ima otvoren račun (nije dovoljno samo popuniti SWIFT i IBAN u obrazcu prijave), sa identifikacionim podacima organizacije i upisanim podacima o ovlašćenom licu za raspolaganje sredstvima, koji se slažu sa podacima nevedenim u prijavi, ne stariju od 30 dana od dana objavljivanja konkursa.

 

Napomena: Eparhije Srpske pravoslavne crkve u inostranstvu dostavljaju fotokopiju potvrde o upisu u Registar crkava i verskih zajednica. Crkvene jedinice u okviru eparhije Srpske pravoslavne crkve u inostranstvu, pored potvrde o upisu u registar Eparhije, dostavljaju i potvrdu te Eparhije da jedinica ima svojstvo pravnog lica u smislu autonomnih propisa SPC.

 

Poželjna prateća dokumentacija:

 

·         Protokol ili ugovor o partnerstvu u slučaju partnerstva više udruženja, koji jasno definiše uloge i odgovornosti svakog partnera;

·         Pisma preporuke od diplomatsko konzularnog predstavništva na čijoj se teritoriji konzularne nadležnosti projekat realizuje;

·         Ostala pisma preporuke.

 

Realizacija projekata predviđena je do 28. februara 2020. godine.

 

Svi obrasci su dostupni na internet stranici Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu www.dijaspora.gov.rs.

 

 

Konkurs se objavljuje na internet stranici Ministarstva spoljnih poslova www.mfa.rs i internet stranici Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu www.dijaspora.gov.rs. 13. marta 2019. godine, i u listu ,,Vesti.

 

Rok i način dostavljanja projekata:

 

Zainteresovani su dužni da projekte dostave najkasnije do 01. aprila 2019. godine, u zatvorenoj koverti sa naznakom ,,Za konkurs za dijasporu, uz navođenje oblasti konkursa, u skladu sa obrascem za prijavu i pisanje projekta, Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, Kneza Miloša 24-26, 11000 Beograd, lično ili poštom preporučeno. Neblagovremene prijave i nepotpuna dokumentacija neće biti uzeti u razmatranje.

 

Ukupna vrednost opredeljenih sredstava za ovaj Konkurs iznosi do 50.201.000 (slovima: pedeset miliona dvesta jedna hiljada ) dinara i to: 5.000.000. (slovima: pet miliona) dinara za programske aktivnosti 0001 i 45.201.000 (slovima: četrdeset pet miliona dvesta jedna hiljada) dinara za programske aktivnosti 0002.        

 

Organizacija koja se prijavljuje na Konkurs može aplicirati samo sa jednim projektnim predlogom.

 

Obrazac za prijavu i pisanje predloga projekta i Obrazac predloga budžeta projekta potrebno je popuniti čitko, štampanim slovima ili otkucati na pisaćoj mašini ili personalnom računaru, na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu.

 

Smernice za podnosioce predloga projekata sadrže detaljne kriterijume i prioritete na osnovu kojih će se projekti ocenjivati, kao i informacije o načinu pripreme i podnošenja projektnog predloga. Smernice za podnosioce predloga projekta čine sastavni deo konkursne dokumentacije.

 

Predata prijava i druga dokumentacija ostaje trajno u arhivi Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu i ne vraća se podnosiocima.

 

Ministar će formirati konkursnu komisiju koja će razmatrati pristigle  projekte i utvrditi predlog Odluke za sufinansiranje projekata. Rezultati Konkursa biće objavljeni na internet stranici Ministarstva spoljnih poslova www.mfa.rs i internet stranici Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu www.dijaspora.gov.rs.KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA U OBLASTI PREVOĐENJA REPREZENTATIVNIH DELA SRPSKE KNJIŽEVNOSTI U INOSTRANSTVU U 2019. GODINI

 

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 13/16 i 30/16-ispr.) i Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave  („Službeni glasnik RS“, broj: 105/16 i 112/17) a u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj: 95/18)

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA
Sektor za savremeno stvaralaštvo i kreativne industrije
raspisuje
K O N K U R S
za sufinansiranje projekata u oblasti prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti u inostranstvu  u 2019. godini

 

Predmet konkursa je: sufinansiranje projekata u oblasti prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti na strane jezike.

 

Opšti cilj konkursa je: podsticanje prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti na strane jezike.

 

Na konkurs u oblasti prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti na strane jezike može se aplicirati iz sledećih književnih oblasti: poezija, proza, drama, književnost za decu (izuzimajući slikovnice i udžbenike), antologije i tematski izbori i teorijska dela iz oblasti kulture i umetnosti namenjena široj čitalačkoj publici.

Prioritet za podršku prevodima na strane jezike će biti dat klasičnim delima srpske književnosti kao i delima koja su bila zapažena u stručnoj javnosti.

Najmanji iznos koji će se finansirati i sufinansirati po projektu: 120.000,00 dinara.

Učesnik na konkursu u oblasti prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti na strane jezike mora dostaviti sledeća dokumenta:

1. Izvod iz odgovarajućeg registra ili potvrdu o registraciji pravnog lica iz koje se vidi da je učesnik konkursa registrovan isključivo ili pretežno za izdavčku delatnost.

2. Izvod iz sudskog ili drugog registra kojim se dokazuje da stranom izdavaču nije u roku od dve godine od objavljivanja Konkursa izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja izdavačke delatnosti.

3. Potpisan ili parafiran ugovor o autorskim pravima sa piscem iz Srbije (naslednikom autora) ili ovlašćenim izdavačem čije delo ima nameru da prevodi.

4. Potpisan ili parafiran ugovor sa prevodiocem predmetnog dela.

5. Aktuelni  katalog u kojem se nalaze najmanje četiri književnoumetnička dela. (Aktuelni katalog podrazumeva katalog za 2017/18. ili 2018/2019. godinu).

6.  Prevodiočev CV ili referentnu listu prevoda prevodioca.

7. Knjigu koja će biti prevedena (fizički primerak knjige iz koje se vidi naslov, autor, izdavač, i dr.) Ovaj uslov može ispuniti dostavljanjem i domaći izdavač ili autor dela.

8. Izjavu učesnika na konkursu u kojoj se izjašnjava o razlozima odabira određenog naslova kao i plan za promociju prevedenog naslova na teritorijama van Republike Srbije.

9. Popunjen obrazac: Podaci o učesniku na konkursu (PRILOG: O2).

10. Popunjen konkursni obrazac (PRILOG: O1).

11. Podnosilac prijave registrovan van teritorije Republike Srbije potrebno je da dostavi uputstvo o uplati na devizni račun otvoren kod poslovne banke sa jasno naznačenim SWIFT i IBAN kodom.

Prijava i ostala dokumentacija koja se odnosi na prijavu moraju biti na srpskom jeziku i engleskom jeziku.

Od sredstava namenjenih za ovu svrhu u budžetu Ministarstva kulture i informisanja 70% je načelno namenjeno za podršku stranim, a 30% za podršku domaćim izdavačima. Finansijska podrška se daje isključivo za prevođenje dela, a ne za troškove štampe, distribucije ili pripreme knjige za štampu.

Finansijsku pomoć za prevođenje na određeni strani jezik ne mogu dobiti dela autora čija su dva prethodna ostvarenja već dobila finansijsku pomoć Ministarstva kulture i informisanja za prevođenje na taj jezik.

Dela klasika srpske književnosti se izuzimaju iz ove odredbe.

Da bi finansijska pomoć bila isplaćena stranom izdavaču on Ministarstvu kulture i informisanja prethodno mora dostaviti šest (6) primeraka prevedene knjige.

 

Učesnik na konkursu mora poslati popunjene i potpisane obrazace O1 i O2 sa  traženim dokumentima iz ovog Konkursa koja su naznačena u naslovu Formalni uslovi. Obrasci se nalaze na sajtu Ministarstva kulture i informisanja (www.kultura.gov.rs) .

Podrška Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije mora biti jasno naznačena na svim primercima knjige čiji je prevod finansijski podržan. Logotip ministarstva i tekst biće poslati mejlom na adresu izdavača.

O izboru projekata po raspisanom Konkursu odlučuje stručna komisija koju obrazuje Ministarstvo kulture i informisanja. Stručna komisija će se u svom radu rukovoditi učestalošću i književnom opravdanošću podrške koju su na prethodnim konkursima dobijala dela savremenih autora.

Merila za izbor projekata koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije po oblastima u kulturi određena su u članu 4. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave (videti na internet strani: www.kultura.gov.rs/propisi/propisiukulturi ).

Projekti koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije ocenjivaće se na osnovu sledećih kriterijuma:

1) usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa;

2) kvalitet i sadržajna inovativnost projekta;

3) kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to

(1) stručni, odnosno umetnički kapaciteti,

(2) neophodni resursi;

4)finansijski plan-razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja;

5) stepen uticaja na kvalitet kulturnog života zajednice.

Ne razmatraju se:

1) jednokratni projekti koji su već podržani na prethodnim konkursima Ministarstva,

2) projekti sa izrazito komercijalnim efektima.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju: ustanove, umetnička i druga udruženja i organizacije/pravna lica, a koja su registrovana u Republici Srbiji i izvan teritorije Republike Srbije, odnosno profesionalni strani izdavači registrovani isključivo ili pretežno za izdavačku delatnost, van teritorije Republike Srbije.

Pravo učešća na ovom konkursu nemaju ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koji se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Jedan projekat može biti prijavljen samo na jednom konkursu ministarstva.

U obzir će se uzimati prijave dostavljene:

 1. isključivo poštom (adresa: Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva 3, Beograd, sa naznakom „Konkurs za sufinansiranje  projekata projekat prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti na strane jezike u 2019. godini“)
 2. u 4 primerka na Formularu za prijavu na Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti na strane jezike 2019. godini ( u daljem tekstu Formular)
 3. Ukoliko jedan podnosilac dostavlja više projekata, za svaki projekat podnosi posebnu prijavu.

 

Na zvaničnoj internet strani Ministarstva www.kultura.gov.rs može se preuzeti prijavni Formular za projekat prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti na strane jezike. 

Konkurs je otvoren od 10. januara do 1. marta 2019. godine.

Konkursni materijal se ne vraća.

Rezultati ovog konkursa će biti objavljeni na zvaničnoj internet stranici  Ministarstva kulture i informisanja, najkasnije 60 dana od datuma zaključenja konkursa. Na taj način će Ministarstvo kulture i informisanja obavestiti sve podnosioce prijava i širu javnost o rezultatima konkursa.

 

Izdavač je dužan da prevod dela za koje su odobrena sredstva objavi do 1. decembra 2019. godine.

 

Dodatne informacije se mogu dobiti u Ministarstvu kulture i informisanja svakog radnog dana od 13,00 do 15,30 časova: na telefon +381 11 3398-026, ili mejl: mladen.veskovic@kultura.gov.rs – projekat prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti na strane jezike;

 

Dostavljeni materijali se ne vraćaju.

Neblagovremene i nedopuštene prijave, biće odbačene.

U slučaju nepotpune i nerazumljive prijave Ministarstvo obaveštava podnosioca prijave na koji način da uredi podnesak i to u roku koji ne može biti kraći od osam dana, uz upozorenje na pravne posledice ako ne uredi podnesak u roku.

           

 

MINISTRY OF CULTURE AND MEDIA
Department of Contemporary Artistic Production and Creative Industries
announces this
OPEN CALL
for the Co-Financing of Projects for the Translation of Representative Works of Serbian Literature into Foreign Languages in 2019

 

The scope of this Open Call is co-financing of projects for the translation of representative works of Serbian literature into foreign languages.

 

The overarching goal of this Open Call is the translation of representative works of Serbian literature into foreign languages.

 

Submissions in the following literary fields are eligible under this Open Call for the translation of representative works of Serbian literature into foreign languages: poetry, prose, drama, children’s literature (other than picture books and textbooks), anthologies and thematic selections and theoretical works in the fields of culture and arts intended for the wider readership.

 

Translations of classic works of Serbian literature and works acclaimed by the expert community will be given priority for support.

 

The minimum amount to be financed and co-financed per project is RSD 120.000,00.

 

Applicants submitting to the Open Call for the translation of representative works of Serbian literature into foreign languages must provide the following documents:

1. An extract from a relevant register or a company registration certificate which shows that the applicant is registered exclusively or predominantly for publishing.

2. An extract from a court or other register showing that the foreign publisher has not been barred from publishing by a valid and enforceable order in the two years preceding the date of announcement of this Open Call.

3. A signed or initialled copyright contract with the Serbian author (or the author’s heir) or a licensed publisher whose work the applicant wishes to translate.

4. A signed or initialled contract with the translator of the work concerned.

5. An up-to-date portfolio including minimum four literary works (a portfolio for 2017/18 or 2018/2019 is considered up-to-date).

6.  The translator’s CV or a reference list of translated works.

7. The book that would be translated (a physical copy of the book with indicated title, author’s name, publisher etc.). A Serbian publisher or the book’s author can provide a copy of the book to meet this requirement.

8. The applicant’s statement of reasons why the specific title was chosen and a description of its plan to promote the translated title in territories outside of the Republic of Serbia.

9. Applicant’s Information Form (ENCLOSURE O2), duly filled out.

10. Submission Form (ENCLOSURE O1), duly filled out.

11. If the applicant is established outside of the Republic of Serbia, it must provide payment instructions for a foreign exchange account held with a commercial bank, with clearly stated SWIFT and IBAN codes.

 

The Submission Form and other documents relating to it must be provided in Serbian and in English.

 

Out of the funds allocated for this purpose in the budget of the Ministry of Culture and Information, 70% is tentatively earmarked for support to foreign publishers, while 30% is earmarked for Serbian publishers. The financial support will be provided only for the translation of the works and will not cover the costs of printing, distribution or print preparation.

 

Financial support for the translation into a foreign language will not be provided for the works of authors whose two earlier works have been translated into that language with financial support from the Ministry of Culture and Information.

The works of Serbian literature classics are exempted from this provision.

 

To receive financial support, a foreign publisher must first provide the Ministry of Culture with six (6) copies of the translated book.

 

Applicants must submit completed and signed O1 and O2 forms, together with the required documents for this Open Call, as specified in the Formal Requirements section.The relevant forms are available on the website of the Ministry of Culture and Information (www.kultura.gov.rs).

 

Each copy of the book translated with the financial support of the Ministry of Culture and Information of the Republic of Serbia must contain a clear acknowledgement of that support. The Ministry’s logo and the text of such acknowledgement will be sent by e-mail to the publisher’s address.

 

Selection of projects pursuant to this Open Call will be made by an expert committee formed by the Ministry of Culture and Information. The expert committee will base its decisions on the frequency and literary justifiability of support awarded to the works of contemporary authors in previous open calls.

 

The criteria for the selection of projects financed and co-financed from the budget of the Republic of Serbia are set out in Article 5 of the Regulations on the Manner, Criteria and Standards for the Selection of Cultural Projects Financed and Co-Financed from the Budget of the Republic of Serbia (available at: www.kultura.gov.rs/propisi/propisiukulturi ). Projects financed or co-financed from the budget of the Republic of Serbia must meet at least three of the criteria listed therein.

Technical criteria for the selection of cultural projects that would be financed or co-financed from the budget of the Republic of Serbia are as follows:

1) Compliance with the formal requirements of the Open Call: complete documentation with a description of the project and detailed information and with a clear specification of the time and venue of the project;

2) Provision of a detailed specification of project costs, with a breakdown of all sources of funding that would be used;

3) The contractor must have fulfilled its obligations to the Ministry under earlier supported projects (Narrative and Financial Implementation Report submitted).

 

The following will not be taken into consideration:

1) One-off projects that have already received support under earlier open calls by the Ministry;

2) Projects of a clearly commercial nature.

 

The following are eligible to submit to this Open Call: institutions, arts and other associations and organisations/legal entities established in or outside of the Republic of Serbia and professional foreign publishers registered exclusively or predominantly for publishing and established outside of the Republic of Serbia.

 

Cultural institutions founded by the Republic of Serbia which are financed under Article 74 of the Law on Culture are not eligible to submitto this Open Call.

 

To be taken into consideration, submissions must meet the following requirements:

 

 1. They must be sent exclusively by mail (mailing address: Ministry of Culture and Information, Vlajkovićeva 3, Belgrade; the envelope must bear the wording “Open Call for the Co-Financing of Projects for the Translation of Representative Works of Serbian Literature into Foreign Languages in 2019”);
 2. They must be made in 4 counterparts using the Submission Form for the Open Call for the Co-Financing of Projects of Translation of Representative Works of Serbian Literature into Foreign Languages in 2019 (hereinafter referred to as the “Submission Form”);
 3. If one applicant wishes to submit multiple projects, a separate submission must be made for each project.

 

The Submission Form for projects for the translation of representative works of Serbian literature into foreign languages is available on the official website of the Ministry, at www.kultura.gov.rs.

 

This Open Call is valid from 10th of January to 1st of March 2019.

The submission materials will not be returned.

The results of this Open Call will be posted on the official website of the Ministry of Culture and Information, not later than 60 days of the closing date of the Open Call. The Ministry of Culture and Information will inform all applicants and the wider public about the outcome of this Open Call in this way.

 

Publishers must publish the works for which they received financial support by 1st of  December 2019.

 

Any additional information is available from the Ministry of Culture and Information every business day from 1 PM to 3:30 PM: - By phone, at +381 11 3398-026, or by e-mail, at mladen.veskovic@kultura.gov.rs – Project of Translation of Representative Works of Serbian Literature into Foreign Languages;

 

The committee will not take into consideration any incomplete submissions (the documentation must be complete and the Submission Form must be filled out in its entirety).         

Any submissions received after the specified date will be rejected. 

 

 

 

http://www.kultura.gov.rs/lat/konkursi/konkurs-za-sufinansiranje-projekata-u-oblasti-prevodjenja-reprezentativnih-dela-srpske-knjizevnosti-u-inostranstvu--u-2019--godini-

 

 •  


KONKURS ZA FINANSIRANJE ILI SUFINANSIRANJE PROJEKATA U OBLASTI KULTURNIH DELATNOSTI SRBA U INOSTRANSTVU U 2019. GODINI

 

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 13/16 i 30/16-ispr.) i Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave  („Službeni glasnik RS“, broj: 105/16, 112/17) a u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj: 95/18)

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA
SEKTOR ZA SAVREMENO STVARALAŠTVO I KREATIVNE INDUSTRIJE
 
Raspisuje 
K O N K U R S
za finansiranje ili sufinansiranje pro
jekata u oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu u 2019. godini

 

Predmet konkursa je: finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu.

Opšti cilj konkursa je: podsticanje stvaralaštva i prezentacija kulturnog stvaralaštva pripadnika srpskog naroda u inostranstvu i očuvanje njihovog kulturnog identiteta, a posebno u zemljama regiona (Mađarskoj, Hrvatskoj, Rumuniji, Makedoniji, Albaniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Sloveniji).

Programski prioriteti konkursa su:

- Očuvanje srpskog nacionalnog, kulturnog i jezičkog  identiteta;

- Jačanje stručnih kapaciteta u oblasti kulture pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona;

- Programi namenjeni deci i maloletnicima;

- Istraživanje, očuvanje i korišćenje dobara od posebnog značaja za kulturu i istoriju srpskog naroda koja se nalaze van teritorije Republike Srbije.

Na konkursu iz oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu biće podržani projekti koji se odnose na očuvanje kulturnog identiteta Srba u inostrasntvu, a posebno u zemaljama regiona (Mađarskoj, Hrvatskoj, Rumuniji, Makedoniji, Albaniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Sloveniji) u cilju jačanje kapaciteta, umrežavanja i profesionalizacije rada pojedinaca, ustanova i organizacija Srba u inostranstvu, a posebno u navedenim zemljama, uključenosti dece i mladih i multukulturalnosti. Biće podržani projekti iz sledećih oblasti: vizuelne umetnosti, scenskog stvaralaštva, književnosti i izdavaštva, umetničke muzike, izvornog, narodnog i amaterskog stvaralaštva, kulturne delatnosti za decu i mlade i naučne, istraživačke i edukativne delatnosti u kulturi, istraživanje, očuvanje i korišćenje dobara od posebnog značaja za kulturu i istoriju srpskog naroda koja se nalaze van teritorije Republike Srbije.

Najmanji iznos koji će se finansirati i sufinansirati po projektu: 120.000,00 dinara.

 

KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na Konkursu su:

1)  mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni  interes u oblasti kulture određene srpske zajednice;

2)   mera  pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim standardima.

Na osnovu kriterijuma iz stava tačke 1) ovog člana,  posebno se ocenjuje značaj projekta sa stanovišta:

-ostvarivanja javnog interesa u oblasti javne kulture;

-ostvarivanje namene konkursa;

-usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa;

-identifikovanih  i jasno definisanih potreba  ciljnih grupa;

-zastupljenosti  inovativnog elementa u projektu.

 

Uticaj  i izvodljivost sa stanovišta:

-usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa;

-stepena uticaja projekta na kvalitet kulturnih aktivnosti ciljne grupe;

-merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;

-razrađenosti i izvodljivosti  plana realizacije projekta;

-stepena razvojne i finansijske održivost projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).

 

Kapaciteti sa stanovišta:

-stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;

-neophodnih  resursa za realizaciju projekta;

-stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju  predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.

 

Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:

-preciznosti i razrađenost budžeta  projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;

-ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

 

Učesnik na konkursu iz oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu mora dostaviti sledeća dokumenta:

 1. Popunjen Formular za za prijavu na konkurs za finansiranje ili sufinansiranje  projekata u oblasti kulturne delatnosti Srba u inostranstvu u 2019,
 2. Detaljno razrađen opis projekta,
 3. Detaljnu specifikaciju troškova,
 4. Pismene preporuke dve osobe koje su merodavne u oblasti za koju se podnosi prijava,
 5. Podaci o pravnom licu/instituciji, udruženju koje podnosi prijavu s potpisanom izjavom o tome u kolikom procentu rad pravnog lica/udruženja finansijski podržavaju gradska uprava, region, odnosno državna uprava zemlje u kojoj je organizacija/udruženje registrovano,
 6. Podnosilac prijave registrovan van teritorije Republike Srbije potrebno je da dostavi uputstvo o uplati na devizni račun otvoren kod poslovne banke sa jasno naznačenim SWIFT i IBANkodom.

 

O izboru projekata po raspisanom Konkursu odlučuje stručna komisija koju obrazuje Ministarstvo kulture i informisanja.

Merila za izbor projekata koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije po oblastima u kulturi određena su u članu 4. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave (videti na internet strani: www.kultura.gov.rs/propisi/propisiukulturi).

Projekti koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije ocenjivaće se na osnovu sledećih kriterijuma:

1) usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa;

2) kvalitet i sadržajna inovativnost projekta;

3) kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to

(1) stručni, odnosno umetnički kapaciteti,

(2) neophodni resursi;

4)finansijski plan-razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja;

5) stepen uticaja na kvalitet kulturnog života zajednice.

 

Pravo učešća na ovom konkursu imaju: ustanove, umetnička i druga udruženja i organizacije/pravna lica, a koja su registrovana izvan teritorije Republike Srbije.

Pravo učešća na ovom konkursu nemaju ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koji se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi, kao ni organizacije i udruženja registrovana u Republici Srbiji.

Jedan projekat može biti prijavljen samo na jednom konkursu ministarstva.

U obzir će se uzimati prijave dostavljene:

 1. isključivo poštom (adresa: Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva 3, Beograd, sa naznakom „K O N K U R S za finansiranje ili sufinansiranje  projekata u oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu“.
 2. u 4 primerka na Formularu za prijavu na  K O N K U R S za finansiranje ili sufinansiranje  projekata u oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu u 2019. godini.
 3. Ukoliko jedan podnosilac dostavlja više projekata, za svaki projekat podnosi posebnu prijavu. 

 

Nzvaničnoj internet strani ministarstva www.kultura.gov.rs može se preuzeti Formular za konkurs kulturnih delatnosti pripadnika srpskog naroda u regionu i Formular za izveštaj.

Jedan projekat može biti prijavljen samo na jednom konkursu ministarstva.

Konkurs za navedenu oblast otvoren je od 10. januara 2019. godine do 1. marta 2019. godine.

Rezultati ovog konkursa će biti objavljeni na zvaničnoj internet stranici  Ministarstva kulture i informisanja, najkasnije 60 dana od datuma zaključenja konkursa. Na taj način će Ministarstvo kulture i informisanja obavestiti sve podnosioce prijava i širu javnost o rezultatima konkursa.

Dodatne informacije se mogu dobiti u Ministarstvu kulture i informisanja svakog radnog dana od 12.00 do 15.30 časova:

- na telefon +381 11 3398-026, ili mejl: mladen.veskovic@kultura.gov.rs .

Komisija neće razmatrati nepotpune prijave (dokumentacija mora biti kompletna, a  formular u potpunosti popunjen).        

Dostavljeni materijali se ne vraćaju.

Neblagovremene i nedopuštene prijave, biće odbačene.

U slučaju nepotpune i nerazumljive prijave Ministarstvo obaveštava podnosioca prijave na koji način da uredi podnesak i to u roku koji ne može biti kraći od osam dana, uz upozorenje na pravne posledice ako ne uredi podnesak u roku.

 

 

http://www.kultura.gov.rs/lat/konkursi/konkurs-za-finansiranje-ili-sufinansiranje-projekata-u-oblasti-kulturnih-delatnosti-srba-u-inostranstvu-u-2019--godini

 Izložba „TAMO DALEKO 1918 – 2018“

 

 


Božićni i Novogodišnji prijem u Generalnom Konzulatu Rusije u Njujorku

 

 

https://easterndiocese.org/news_190116_3.htmlUKINUTE VIZE ZA DRŽAVLjANE ANTIGVA I BARBUDA, GRENADA, KOMONVELT DOMINIKA I TRINIDAD I TOBAGO

Vlada Republike Srbije, na sednici održanoj 25. oktobra 2018. godine, donela je Odluku o ukidanju viza za državljane Antigva i Barbuda, Grenada, Komonvelt Dominika i Trinidad i Tobago, nosioci svih pasoša, prema kojoj oni mogu da ulaze, tranzitiraju i borave na teritoriji R. Srbije do devedeset (90) dana od datuma ulaska u R. Srbiju, u periodu od sto osamdeset (180) dana, ukoliko ne postoje smetnje iz čl. 15. Zakona o strancima.Odluka o prestanku važenja Odluke o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane IR Iran, nosioce običnih pasoša

Vlada Republike Srbije je, na svojoj sednici održanoj 08. oktobra 2018. godine, donela Odluku o prestanku važenja Odluke o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane IR Iran, nosioce običnih pasoša. Odluka je objavljena u „Službenom glasniku RS", broj 75/18 od 09. 10. 2018. godine i stupa na snagu 17. 10. 2018. godine. 

Od tog datuma, državljanima IR Iran, nosiocima običnih pasoša, za ulazak, tranzit i boravak na teritoriji Republike Srbije, viza je potrebna.Dana 24.09.2018. g., u Weill Recital Hall - Carnegie Hall, održan je koncert "Putovanje kroz zvuke Srbije"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dana 15. Avgusta 2018 godine, g-đa Mirjana Živković, Generalni Konzul Republike Srbije u Njujorku, izabrana je za potpredsednika Društva stranih konzula u NjujorkuOBELEŽAVANjE 100-GODIŠNjICE SAVEZNIŠTVA SRBIJE I SAD U PRVOM SVETSKOM RATU

Ove godine se obeležava 100-godišnjica savezništva između Srbije i SAD, odnosno Proklamacije američkog predsednika Vilsona od 28. jula 1918. godine kada se u znak zahvalnosti srpskom narodu i vojsci za doprinos u Prvom svetskom ratu vijorila zastava Srbije na Beloj kući i drugim institucijama u Vašingtonu. Ovim povodom u Vašingtonu će se u periodu od 25.jula do 28.jula 2018.godine održati niz manifestacija kojima će se na svečani način obeležiti ova značajna godišnjica. Organizatori obeležavanja godišnjice su Ambasada Republike Srbije u Vašingtonu, Srpska pravoslavna crkva u SAD i predstavnici srpskih organizacija i srpske zajednice u SAD.  
U okviru proslave biće održan prijem na kojem se očekuje prisustvo visokih zvaničnika Republike Srbije i SAD. Takođe, episkop istočnoamerički Irinej će održati molitvu u američkom Kongresu nakon čega će pripadnicima srpsko-američke zajednice u SAD biti omogućeno da se sretnu sa svojim predstavnicima u Kongresu. Predviđeno je održavanje simpozijuma u Nacionalnom pres klubu u Vašingtonu uz učešće više predavača koji će govoriti o savezništvu između američkog i srpskog naroda u toku Prvog svetskog rata, kao i doprinosu srpske vojske i srpskog naroda velikoj pobedi. Tom prilikom biće predstavljena i izložba “Tamo daleko: 1918 - 2018”. Na Karnegi institutu za nauku u Vašingtonu će se održati koncert gudačkog kvarteta Škole za muzičke talente iz Ćuprije, Srbija, i Srpskog pevačkog društva “Lira” pri srpskom pravoslavnom hramu Svetog Luke u Vašingtonu. Takođe, predviđena je svepravoslavna liturgija i pomen žrtavma rata u Pravoslavnoj katedrali Svetog Nikole u Vašingtonu. Završna manifestacija će biti gala večera koja će se održati u Nacionalnom pres klubu u Vašingtonu.
Generalni konzulat poziva pripadnike srpske zajednice u SAD da svojim prisustvom doprinesu obeležavanju ove značajne godišinjice.
Program manifestacija i drugi detalji se mogu naći ovde.UKINUTE VIZE ZA DRŽAVLjANE REPUBLIKE AZERBEJDžAN, NOSIOCE OBIČNIH PASOŠA

Vlada Republike Srbije je, na svojoj sednici održanoj 24. maja 2018. godine, donela Odluku o ukidanju viza za državljane Republike Azerbejdzan, nosioce običnih pasoša, za ulazak, tranzit i boravak na teritoriji Republike Srbije do devedeset (90) dana u periodu od stoosamdeset (180) dana, od datuma ulaska u Republiku Srbiju, ukoliko ne postoje smetnje iz člana 11. Zakona o strancima. Odluka je objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbije", br.39/2018 od 25. maja 2018. godine i stupa na snagu 2. juna 2018. godine.UKINUTE VIZE ZA DRŽAVLjANE REPUBLIKE BURUNDI

Vlada Republike Srbije je, na svojoj sednici održanoj 24. maja 2018. godine, donela Odluku o ukidanju viza za državljane Republike Burundi, nosioce svih pasoša, za ulazak, tranzit i boravak na teritoriji Republike Srbije do trideset (30) dana od datuma ulaska u R. Srbiju, u periodu od godinu dana, ukoliko ne postoje smetnje iz člana 11. Zakona o strancima. Odluka je objavljena u „ Službenom glasniku Republike Srbije ", br. 39/2018 od 25. maja 2018. godine i stupa na snagu 2. juna 2018. godine.UKINUTE VIZE ZA DRŽAVLjANE GRUZIJE, NOSIOCE OBIČNIH PASOŠA

Vlada Republike Srbije je, na svojoj sednici održanoj 08. marta 2018. godine, donela Odluku o ukidanju viza za državljane Gruzije, nosioce običnih pasoša, za ulazak, tranzit i boravak na teritoriji Republike Srbije do trideset (30) dana od datuma ulaska, ukoliko ne postoje smetnje iz člana 11. Zakona o strancima. Odluka je objavljena u „ Službenom glasniku Republike Srbije ", br.18/2018 od 09. marta 2018. godine i stupila je na snagu 09. marta 2018. godine.VLADA REPUBLIKE KOLUMBIJE UKINULA VIZE ZA DRŽAVLjANE REPUBLIKE SRBIJE

„Vlada Republike Kolumbije je donela Odluku o ukidanju viza za državljane Republike Srbije, nosioce svih pasoša, za ulazak i boravak na teritoriji Republike Kolumbije, do 90 dana, uz mogućnost produžetka dodatnih 90 dana, u periodu od 180 dana u jednoj kalendarskoj  godini. Odluka je stupila na snagu 14. februara 2018. godine.VLADA SENT VINSENTA I GRENADINA UKINULA VIZE ZA DRŽAVLjANE REPUBLIKE SRBIJE

Vlada Sent Vinsenta i Grenadina je donela Odluku o ukidanju viza za državljane Republike Srbije, nosioce svih pasoša, za ulazak i boravak na teritoriji St. Vinsenta i Grenadina, do 30 dana, u periodu od godinu dana. Odluka je stupila na snagu 21. februara 2018. godine.Informacija o novoj platformi RTS

Generalni konzulat Republike Srbije u Njujorku obaveštava da je javni servis Radio-televizije Srbije pokrenuo platformu RTS Planeta (rtsplaneta.rs), koja je dostupna svim korisnicima interneta u Srbiji i širom sveta. Besplatan pristup sadržajima je moguć preko desktop računara, tableta i pametnih telefona uz registraciju na web stranici rtsplaneta.rs, mobilnoj aplikaciji (za Android i IOS) ili preko Facebook-a. Za korisnike koji se registruju van teritorije Srbije besplatno praćenje sadržaja biće omogućeno u naredna tri meseca. Posle promotivnog perioda putem ove platforme i dalje će biti moguće besplatno prećenje televizijskog kanala RTS Svet (bivši Satelitski program RTS, prevashodno namenjen dijaspori) i programa Radio Beograda. KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA DIJASPORE

Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije - Uprava za dijasporu je raspisalo konkurs za sufinansiranje projekata koji doprinose jačanju veza između matice i dijaspore. Konkursom je predviđeno sufinansiranje projekata koji imaju za cilj učenje, čuvanje i negovanje srpskog jezika i ćiriličkog pisma, čuvanje i negovanje srpskog kulturnog, etničkog, jezičkog i verskog identiteta, kao i unapređenje ekonomske saradnje Republike Srbije i dijaspore. Konkurs je otvoren do 30. marta 2018. godine.

Više o konkursu, kao i detalje u vezi sa podnošenjem predloga projekata možete naći na sledećem linku: http://www.dijaspora.gov.rs/konkurs-za-sufinansiranje-projekata-organizacija-iz-dijaspore/Zahvalnost kancelarije gradonacelnika Njujorka za međunarodne odnose i kancelarije gradske opštine Menhetn, za učešće GK R. Srbije Mirjane Živković na prijemu za generalne konzule i konzularni kor u Njujorku, 01. marta 2018. godine, kao i za pomoć koja se pruža lokalnim zajednicama i saradnju sa gradom Njujorkom

 UKINUTE VIZE ZA DRŽAVLjANE ČETIRI (4) DRŽAVE REGIONA KARIBA I DVE (2) DRŽAVE REGIONA LATINSKE AMERIKE

Vlada Republike Srbije je, na svojoj sednici održanoj 06. februara 2018. godine, donela Odluku o ukidanju viza za državljane Komonvelta Bahami, Barbadosa, Jamajke, Svetog Vinsenta i Grenadini, Republike Paragvaj i Republike Kolumbija, nosioce svih pasoša, za ulazak, tranzit i boravak na teritoriji Republike Srbije do trideset (30) dana od datuma ulaska u R. Srbiju, u periodu od godinu dana, ukoliko ne postoje smetnje iz člana 11. Zakona o strancima. Odluka je objavljena u „ Službenom glasniku Republike Srbije ", br.10/2018 od 07. februara 2018. godine i stupa na snagu 15. februara 2018. godine.Stupio je na snagu sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gvatemale o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gvatemale o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, koji je potpisan u Beogradu, 10. novembra 2016. godine, stupio je na snagu 17. januara 2018. godine.

Na osnovu ovog sporazuma, državljani obe države, nosioci diplomatskih i službenih pasoša, mogu da ulaze, tranzitiraju i borave na teritoriji države druge strane, u periodu do devedeset (90) dana od datuma ulaska.Odluka Vlade Republike Srbije o ukidanju viza za državljane Republike Surinam, nosioce svih pasoša

Vlada Republike Srbije je, na svojoj sednici održanoj 28. decembra 2017. godine, donela Odluku o ukidanju viza za državljane Republike Surinam, nosioce svih pasoša, za ulazak, tranzit i boravak na teritoriji Republike Srbije do trideset (30) dana od datuma ulaska u R. Srbiju, u periodu od godinu dana, ukoliko ne postoje smetnje iz člana 11. Zakona o strancima. Odluka je objavljena u „ Službenom glasniku Republike Srbije ", br.119/2017 od 29. decembra 2017. godine i stupa na snagu 05.01.2018. godine.Odluka Vlade Republike Srbije o ukidanju viza za državljane Republike Gvineje Bisao, nosioce svih pasoša

Vlada Republike Srbije je, na svojoj sednici održanoj 08. decembra 2017. godine, donela Odluku o ukidanju viza za državljane Republike Gvineje Bisao, nosioce svih pasoša, za ulazak, tranzit i boravak na teritoriji Republike Srbije najduže do 30 dana od datuma ulaska u R. Srbiju, u periodu od godinu dana, ukoliko ne postoje smetnje iz člana 11. Zakona o strancima. Odluka je objavljena u „ Službenom glasniku Republike Srbije ", br. 111/2017 od 11. 12. 2017. godine i stupa na snagu 19. 12. 2017. godine.ODLUKA ISLAMSKE REPUBLIKE IRAN O UKIDANJU VIZA ZA DRŽAVLJANE REPUBLIKE SRBIJE, NOSIOCE OBIČNIH PASOŠA

Vlada Islamske Republike Iran je donela Odluku o ukidanju viza za državljane Republike Srbije, nosioce običnih pasoša, za ulazak i boravak na teritoriji Islamske Republike Iran, najduže do 30 dana u periodu od godinu dana. Odluka je stupila na snagu 1. novembra 2017. godine.Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indonezije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša - stupanje na snagu

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indonezije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, koji je potpisan u Džakarti, 27. aprila 2016. godine, stupa na snagu 02. septembra 2017. godine.

Na osnovu ovog sporazuma, državljani obe države, nosioci diplomatskih i službenih pasoša, mogu da ulaze, tranzitiraju i borave na teritoriji države druge strane, u periodu do 30 dana od datuma ulaska.Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Tajland o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša - stupanje na snagu

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Tajland o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, koji je potpisan u Beogradu, 4. decembra 2015. godine, stupa na snagu 08. septembra 2017. godine.

Na osnovu ovog sporazuma, državljani obe države, nosioci diplomatskih i službenih pasoša, mogu da ulaze, tranzitiraju i borave na teritoriji države druge strane, u periodu do 90 dana od datuma ulaska.Odluka o ukidanju viza za državljane R. Indije, nosioce običnih pasoša

Vlada Republike Srbije je, na svojoj sednici održanoj 22. avgusta 2017. godine, donela Odluku o ukidanju viza za državljane Republike Indije, nosioce običnih pasoša, za ulazak, tranzit i boravak na teritoriji Republike Srbije najduže do 30 dana od datuma ulaska u R. Srbiju, u periodu od godinu dana, ukoliko ne postoje smetnje iz člana 11. Zakona o strancima. Odluka je objavljena u „ Službenom glasniku Republike Srbije ", br. 79/2017 od 25. 08. 2017. godine i stupa na snagu 02. 09. 2017. godine.Odluka o ukidanju viza za državljane IR Iran, nosioce običnih pasoša

Vlada Republike Srbije je, na svojoj sednici održanoj 22. avgusta 2017. godine, donela Odluku o ukidanju viza za državljane Islamske Republike Iran, nosioce običnih pasoša, za ulazak, tranzit i boravak na teritoriji Republike Srbije najduže do 30 dana od datuma ulaska u R. Srbiju, u periodu od godinu dana, ukoliko ne postoje smetnje iz člana 11. Zakona o strancima. Odluka je objavljena u „ Službenom glasniku Republike Srbije ", br. 79/2017 od 25. 08. 2017. godine i stupa na snagu 02. 09. 2017. godine.Međunarodni javni konkurs za izradu najboljeg idejnog rešenja za spomen-obeležje Zoranu Đinđiću na Studenstskom trgu u Beogradu

Gradska uprava Grada Beograda, Sekretarijat za kulturu, objavila je javni međunarodni konkurs za izradu idejnog rešenja za spomen-obeležje Zoranu Đinđiću na Studentskom trgu u Beogradu.

Uslovi konkursa na srpskom i engleskom jeziku sa biografskim podacima Z. ĐinđićaRezultati glasanja na izborima za predsednika Republike u Generalnom konzulatu Republike Srbije Njujork

Od 246 birača upisanih u birački spisak na biračkom mestu SAD Generalni konzulat Republike Srbije Njujork (biračko mesto broj 34), glasalo je ukupno 192 birača.

Važećih glasačkih listića bilo je 192, nevažećih glasačkih listića nije bilo.

Rezultati glasanja:

1) SAŠA JANKOVIĆ - ukupno 110 glasova,

2) VUK JEREMIĆ - ukupno 25 glasova,

3) MIROSLAV PAROVIĆ - ukupno 1 glas,

4) SAŠA RADULOVIĆ - ukupno 12 glasova,

5) LUKA MAKSIMOVIĆ - ukupno 15 glasova,

6) ALEKSANDAR VUČIĆ - ukupno 15 glasova,

7) BOŠKO OBRADOVIĆ - ukupno 4 glasa,

8) VOJISLAV ŠEŠELJ - ukupno 6 glasova,

9) ALEKSANDAR POPOVIĆ - ukupno 3 glasa,

10) MILAN STAMATOVIĆ - ukupno 1 glas, i

11) NENAD ČANAK - ukupno 0 glasova.Balkan Youth Forum

Na inicijativu Organizacije srpskih studenata u inostranstvu, 04. marta 2017. godine na Univerzitetu Jejl (Yale University - William L. Harkness Hall) održan je Balkan Youth Forum, na kojem su pored naših uspešnih mladih ljudi, studenata i profesora na čuvenim univerzitetima kao što su Harvard, Džon Hopkins i Jejl, učestvovali ambasador R. Srbije u SAD Đerđ Matković i ambasador Makedonije u SAD Vasko Naumovski. Za šest sati koliko je Forum trajao, održana su četiri pojedinačna panela.


Opširnije...
Održana četvrta memorijalna konferencija posvećena Nikoli Tesli

U organizaciji Tesla naučne fondacije (Tesla Science Foundation), po četvrti put, u hotelu Njujorker 09. januara tekuće godine, održana je memorijalna konferencija posvećena  Nikoli Tesli, pod nazivom „Wireless Transmission of electric energy – Tesla Laboratory Colorado Springs“, a pod pokroviteljstvom MSP, odnosno GK R. Srbije u Njujorku. Konferencija se tradicionalno održava u hotelu Njujorker, gde je Nikola Tesla živeo poslednjih godina svog života (preminuo na Božić, 07. januara 1943. godine u 87-oj godini u hotelu Njujorker). Kao i svake godine, na kraju Konferencije, zaslužnim pojedincima uručene su prigodne nagrade, medju kojima, ove godine i GK M. Živković.


Opširnije...
Ponovo uspostavljeni direktni letovi na liniji Beograd Njujork

Posle pauze od skoro četvrt veka, 23. juna 2016. godine, ponovo su uspostavljeni direktni letovi iz Beograda do Njujorka. Kompanija AIR SERBIA uvodi letove za Njujork koji će se odvijati pet puta nedeljno pod brojevima YU500 i YU501, pod istim oznakama kojima su leteli avioni prethodne kompanije JAT AIRWAYS na direktnim letovima za Njujork.
Avion airbus А330 kojim će se letovi odvijati nosi ime Nikole Tesle, najpoznatijeg američkog državljana srpskog porekla i ima kapacitet od 254 mesta u ekonomskoj i biznis klasi. Prvi širokotrupni avion za interkontinentalne letove redovnog saobraćaja između Balkana i SAD tranutno je najveći avion u floti kompanije AIR SERBIA. Srpska aviokompanija sada je jedina kompanija u regionu koja ime direktne letove za SAD.
Na svečanom otvaranju u Beogradu srpski premijer Aleksandar Vučić je naglasio da nova linija pretstavlja važan korak koji će podstaći ekonomske veze i rast, pomoći razvoj turističkih potencijala i pružiti dodatni podsticaj za pozitivan razvoj ukupnih odnosa dve zemlje.Ukoliko želite da uplatite donaciju za obnovu naše crkve ovako možete da pomognete

Saborna crkva Svetog Save u Njujorku nam je skoro potpuno izgorela u požaru, pristup crkvi je blokiran i istraga je još uvek u toku.

Ukoliko želite da svojim prilogom pomognete obnovu našeg hrama i zajednice, to možete učiniti na tri načina:

1. Putem zvanične GoFundMe kampanje, klikom na www.gofundme.com/churchfirenyc.

2. Preko Paypal-а, tako što ćete kliknuti na žuto dugme “DONATE” na crkvenoj stranici

www.StSavaNYC.org

3. Slanjem čeka na ime „St. Sava Cathedral” na adresu:

Serbian Orthodox Cathedral of Saint Sava

20 West 26th Street New York, NY 10010

Hvala!

 Rezultati glasanja na izborima za predsednika Republike u Generalnom konzulatu Republike Srbije Njujork

Obaveštavamo da je od 246 birača upisanih u birački spisak na biračkom mestu SAD Generalni konzulat Republike Srbije Njujork (biračko mesto broj 34), glasalo ukupno 192 birača, važećih glasačkih listića bilo je 192, nevažećih glasačkih listića nije bilo.

Pregled rezultata izbornih kandidata koji su dobili glasove:

1) SAŠA JANKOVIĆ - ukupno 110 glasova,

2) VUK JEREMIĆ - ukupno 25 glasova,

3) MIROSLAV PAROVIĆ - ukupno 1 glas,

4) SAŠA RADULOVIĆ - ukupno 12 glasova,

5) LUKA MAKSIMOVIĆ - ukupno 15 glasova,

6) ALEKSANDAR VUČIĆ - ukupno 15 glasova,

7) BOŠKO OBRADOVIĆ - ukupno 4 glasa,

8) VOJISLAV ŠEŠELJ - ukupno 6 glasova,

9) ALEKSANDAR POPOVIĆ - ukupno 3 glasa, i

10) MILAN STAMATOVIĆ - ukupno 1 glas.Javni poziv

Obaveštavamo vas da je Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije objavila Javni poziv za podnošenje predloga za dodelu nacionalnih priznanja za izuzetan doprinos, rezultate i zasluge u oblasti ostvarivanja saradnje i jačanje veza matične države i dijaspore, kao i matične države i Srba u regionu.

Rok za dostavljanje predloga za nacionalna priznanja je 11. maj 2016. godine. Tekst Javnog poziva i Obrazac prijave na Javni poziv su objavljeni na sajtu Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu:

http://www.dijaspora.gov.rs/wp-content/uploads/2016/04/Javni_poziv_NP2016..pdf

http://www.dijaspora.gov.rs/wp-content/uploads/2016/04/Prijava_za_NP2016.pdf

 Izložba i prezentacija veza i zlatoveza u tradicionalnim tehnikama

U prostorijama Generalnog konzulata R. Srbije u Njujorku, 08. marta tekuće godine održana je izložba i prezentacija veza i zlatoveza u tradicionalnim tehnikama, koja je organizovana na inicijativu Radmile "Rajke" Jovanović, akademskog slikara-kostimografa i člana Upravnog odbora u "Etno mreži" Beograd.


Opširnije...
Konkurs za finansiranje iz oblasti kulture

Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije je raspisalo konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu u 2016. godini. Cilj konkursa je podsticanje i prezentacija kulturnog stvaralastva pripadnika srpskog naroda u inostranstvu i očuvanje njihovog kulturnog identiteta. Rok za prijavu na konkurs je 28. mart 2016.godine. Konkurs i detalje u vezi sa učešćem mozete naći u linku dole:

http://www.kultura.gov.rs/cyr/konkursi/k-o-n-k-u-r-s-za-finansiranje-ili-sufinansiranje-projekata-u-oblasti-kulturnih-delatnosti-srba-u-inostranstvu-u-2016--godiniOTVARANJE KNJIGE ŽALOSTI POVODOM TRAGIČNE SMRTI SLUŽBENIKA MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA

Povodom tragične smrti službenika Ambasade R. Srbije u Libiji, Slađane Stanković i Jovice Stepića, koji su kidnapovani u novembru 2015. godine u gradu Sabrati i tragično nastradali 19. februara 2016. godine, u Misiji Republike Srbije pri UN biće otvorena Knjiga žalosti


Opširnije...
THE TRUTH - NO KOSOVO UNESCO

                             FUDBALSKI KAMP ZA DECU IZ DIJASPORE

http://www.dijaspora.gov.rs/fudbalski-kamp-za-decu-iz-dijaspore/KONKURS MINISTARSTVA PROSVETE

Obaveštavamo da je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja  Republike Srbije raspisalo konkurs za izbor nastavnika za ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada na srpskom jeziku u inostranstvu.

Detalje konkursa može pogledati ovde.Prednosti uplate novca preko "Pošta Srbije"

Više informacija možete pogledati ovde.Upozorenje Ministarstva zdravlja povodom epidemije ebole u Zapadnoj Africi

Za putnike


Opširnije...
OBAVEŠTENJE KORISNICIMA PENZIJA SA PODRUČJA AP KOSOVO I METOHIJA

Korisnici penzije po rešenju Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srbije, sa područja AP Kosovo i Metohija, a kojima nije mogla biti vršena isplata od 9. juna 1999. godine, treba da se u roku od 60 dana, od dana objavljivanja ovog obaveštenja jave nadležnoj filijali Fonda za penzijsko i invalisdsko osiguranje Republike Srbije sa potrebnim dokazima.


 


Opširnije...
Vesti
PRIJAVA UČESNIKA ZA BESPLATNU ONLAJN OBUKU
VAŽNO
MEMORIJALNA KONFERENCIJA POSVEĆENA NIKOLI TESLI 2020.
Finansijski vodič za povratnike
Sporazum o ukidanju viza sa Republikom Mjanmarskom Unijom
Sporazum o ukidanju viza sa Republikom Surinam
Odluka o sufinansiranju projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i dijaspore
U prostorijama Generalnog konzulata R. Srbije u Njujorku, 15. maja 2019. godine, svečano je otvorena izložba „Izbor radova jugoslovenskih umetnika iz privatne kolekcije gospodina Aleksandra Ostojića“.
Svečanost povodom odlaska dr Zorice Pantić sa mesta predsednika Ventvort instituta za tehnologije u Bostonu
Konkurs za sufinansiranje projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i dijaspore
KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA U OBLASTI PREVOĐENJA REPREZENTATIVNIH DELA SRPSKE KNJIŽEVNOSTI U INOSTRANSTVU U 2019. GODINI
KONKURS ZA FINANSIRANJE ILI SUFINANSIRANJE PROJEKATA U OBLASTI KULTURNIH DELATNOSTI SRBA U INOSTRANSTVU U 2019. GODINI
Izložba „TAMO DALEKO 1918 – 2018“
Božićni i Novogodišnji prijem u Generalnom Konzulatu Rusije u Njujorku
UKINUTE VIZE ZA DRŽAVLjANE ANTIGVA I BARBUDA, GRENADA, KOMONVELT DOMINIKA I TRINIDAD I TOBAGO
Odluka o prestanku važenja Odluke o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane IR Iran, nosioce običnih pasoša
Dana 24.09.2018. g., u Weill Recital Hall - Carnegie Hall, održan je koncert "Putovanje kroz zvuke Srbije"
Dana 15. Avgusta 2018 godine, g-đa Mirjana Živković, Generalni Konzul Republike Srbije u Njujorku, izabrana je za potpredsednika Društva stranih konzula u Njujorku
OBELEŽAVANjE 100-GODIŠNjICE SAVEZNIŠTVA SRBIJE I SAD U PRVOM SVETSKOM RATU
UKINUTE VIZE ZA DRŽAVLjANE REPUBLIKE AZERBEJDžAN, NOSIOCE OBIČNIH PASOŠA
UKINUTE VIZE ZA DRŽAVLjANE REPUBLIKE BURUNDI
UKINUTE VIZE ZA DRŽAVLjANE GRUZIJE, NOSIOCE OBIČNIH PASOŠA
VLADA REPUBLIKE KOLUMBIJE UKINULA VIZE ZA DRŽAVLjANE REPUBLIKE SRBIJE
VLADA SENT VINSENTA I GRENADINA UKINULA VIZE ZA DRŽAVLjANE REPUBLIKE SRBIJE
Informacija o novoj platformi RTS
KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA DIJASPORE
Zahvalnost kancelarije gradonacelnika Njujorka za međunarodne odnose i kancelarije gradske opštine Menhetn, za učešće GK R. Srbije Mirjane Živković na prijemu za generalne konzule i konzularni kor u Njujorku, 01. marta 2018. godine, kao i za pomoć koja se pruža lokalnim zajednicama i saradnju sa gradom Njujorkom
UKINUTE VIZE ZA DRŽAVLjANE ČETIRI (4) DRŽAVE REGIONA KARIBA I DVE (2) DRŽAVE REGIONA LATINSKE AMERIKE
Stupio je na snagu sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gvatemale o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša
Odluka Vlade Republike Srbije o ukidanju viza za državljane Republike Surinam, nosioce svih pasoša
Odluka Vlade Republike Srbije o ukidanju viza za državljane Republike Gvineje Bisao, nosioce svih pasoša
ODLUKA ISLAMSKE REPUBLIKE IRAN O UKIDANJU VIZA ZA DRŽAVLJANE REPUBLIKE SRBIJE, NOSIOCE OBIČNIH PASOŠA
Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indonezije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša - stupanje na snagu
Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Tajland o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša - stupanje na snagu
Odluka o ukidanju viza za državljane R. Indije, nosioce običnih pasoša
Odluka o ukidanju viza za državljane IR Iran, nosioce običnih pasoša
Međunarodni javni konkurs za izradu najboljeg idejnog rešenja za spomen-obeležje Zoranu Đinđiću na Studenstskom trgu u Beogradu
Rezultati glasanja na izborima za predsednika Republike u Generalnom konzulatu Republike Srbije Njujork
Balkan Youth Forum
Održana četvrta memorijalna konferencija posvećena Nikoli Tesli
Ponovo uspostavljeni direktni letovi na liniji Beograd Njujork
Ukoliko želite da uplatite donaciju za obnovu naše crkve ovako možete da pomognete
Rezultati glasanja na izborima za predsednika Republike u Generalnom konzulatu Republike Srbije Njujork
Javni poziv
Izložba i prezentacija veza i zlatoveza u tradicionalnim tehnikama
Konkurs za finansiranje iz oblasti kulture
OTVARANJE KNJIGE ŽALOSTI POVODOM TRAGIČNE SMRTI SLUŽBENIKA MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA
THE TRUTH - NO KOSOVO UNESCO
FUDBALSKI KAMP ZA DECU IZ DIJASPORE
KONKURS MINISTARSTVA PROSVETE
Prednosti uplate novca preko "Pošta Srbije"
Upozorenje Ministarstva zdravlja povodom epidemije ebole u Zapadnoj Africi
OBAVEŠTENJE KORISNICIMA PENZIJA SA PODRUČJA AP KOSOVO I METOHIJA
Arhiva vesti