| |     ћирилица | english  
Naslovna
Putne isprave

Putne isprave

Za vreme boravka u inostranstvu, putna isprava služi njenom imaocu za dokazivanje identiteta i kao dokaz o državljanstvu Republike Srbije. Putnu ispravu može da koristi samo lice na čije ime je izdata.

Molimo da putne isprave za vreme boravka u inostranstvu čuvate. U slučaju gubitka ili oštećenja obratite se najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije.

IZDAVANJE BIOMETRIJSKOG PASOŠA
NESTANAK PASOŠA
IZDAVANJE PUTNOG LISTA ZA POVRATAK U SRBIJU
NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI


IZDAVANJE BIOMETRIJSKOG PASOŠA

Zahtev za biometrijski pasoš se podnosi lično, dolaskom u Generalni konzulat.
Podnošenje zahteva i uzimanje biometrijskih podataka (fotografisanje, uzimanje otisaka prstiju) traje do 30 minuta.

Neophodna dokumenta za izdavanje biometrijskog pasoša:

1. Dokument za identifikaciju izdat od strane nadležnog organa Republike Srbije: Biometrijski pasoš, plavi pasoš SRJ, lična karta ili vozačka dozvola. Ukoliko podnosilac zahteva ne poseduje nijedan od navedenih dokumenata izdat od strane nadležnog organa u Republici Srbiji, neophodno je podneti važeći američki identifikacioni dokument (pasoš, vozačka dozvola, zelena karta);
2. Originalno Uverenje o državljanstvu Republike Srbije, ne starije od godinu dana, samo prilikom izdavanja prvog biometrijskog pasoša;
3. Originalni Izvod iz matične knjige rođenih izdat u Republici Srbiji, samo prilikom izdavanja prvog biometrijskog pasoša.

Kod svakog narednog biometrijskog pasoša, izvod je potreban jedino ako je došlo do promene ličnih podataka.

Prilikom podnošenja zahteva za izdavanje prvog biometrijskog pasoša dokumenta pod tačkom 2. i 3. (Uverenje o državljanstvu i Izvod iz matične knjige rodjenih) pribaviće nadležan organ za izdavanje pasoša uz saglasnost podnosioca zahteva. U tu svrhu se potpisuje odgovarajuća izjava prilikom podnošenja zahteva. Prema Zakonu, rok za pribavljanje dokumenata po službenoj dužnosti je 15 dana.

Podnosioci zahteva, bez obzira na zakonsku obavezu pribavljanja dokumenata službenim putem, mogu samostalno da pribave dokumenta pod tačkom 2. i 3. i iste podnesu na uvid prilikom podnošenja zahteva za izdavanje pasoša.

Dete, bez obzira na starost, dobija vlastiti pasoš i ne može se upisati u pasoš roditelja.

Za maloletna lica do 18 godina, pored gore navedenih dokumenata, neophodno je prisustvo oba roditelja ili pisana saglasnost roditelja koji nije prisutan. Izjavu možete pogledati ovde. Izjava o saglasnosti drugog roditelja je neophodna i kada je jedan roditelj strani državljanin, pogledajte ovde. Potpis roditelja na izjavi treba da bude overen od strane Notary Public a potom overen štambiljem Apostille u kancelariji Secretary of the State - Office for Authentication of Documents. Prilikom podnošenja zahteva za maloletno dete, roditelji moraju da se identifikuju dokumentom kao što su važeći srpski pasoš ili lična karta.

Konzularna taksa u iznosu od 76,00 dolara.

Zakonski rok za rešavanje zahteva za pasoš, podnet u inostranstvu, je dva meseca. Pasoši se izrađuju u Republici Srbiji. Pasoš se preuzima lično, dolaskom u Generalni konzulat pošto se prethodno dobije obaveštenje da je biometrijski pasoš dostavljen Generalnom konzulatu radi uručenja.

Generalni konzulat nije u mogućnosti da primi zahteve za biometrijski pasoš za sledeća lica:

• Decu rođenu u SAD dok se ne izvrši prijava rođenja, odnosno ne upišu u matiču knjigu rođenih u Republici Srbiji;
• Koja zaključe brak u SAD i promene prezime, dok navedena promena prezimena nije izvršena i u matičnim knjigama venčanih u Republici Srbiji. klikni

NESTANAK PASOŠA
                            
U slučaju gubitka ili krađe biometrijskog pasoša Republike Srbije, neophodno je prijaviti nestanak pasoša američkoj policiji i o tome dobiti potvrdu/izveštaj. Nakon toga se u Generalnom konzulatu Republike Srbije u Njujorku može pokrenuti procedura za proglašavanje nestalog pasoša nevažećim i podneti lično zahtev za izdavanje novog pasoša ili putnog lista za povratak u Republiku Srbiju.

I  Za izdavanje novog pasoša neophodno je priložiti sledeća dokumenta:

1. Dokument za identifikaciju (važeća lična karta ili vozačka dozvola Republike Srbije). Američki identifikacioni dokument se prihvata ukoliko podnosilac zahteva nema identifikacioni dokument izdat od strane organa Republike Srbije;
2. Izveštaj policije o nestanku pasoša;
3. Popunjena i potpisana izjava o nestanku pasoša (MS Word ili PDF format);
4. Kopija uplatnice kao dokaz o plaćenoj taksi za oglašavanje pasoša nevažećim na tekući račun JP „Službeni glasnik R. Srbije“ u iznosu od 39,00 dolara. Uputstvo za uplatu možete pogledati ovde;
5. Ukupna konzularna taksa za rešenje o proglašenju pasoša nevažećim (36,00 dolara) i izdavanje novog pasoša (76,00 dolara) u iznosu od 112,00 dolara.

II   Za izdavanje putnog lista neophodno je priložiti sledeća dokumenta:

1. Dokument za identifikaciju (važeća lična karta ili vozačka dozvola Republike Srbije). Američki identifikacioni dokument se prihvata ukoliko podnosilac zahteva nema identifikacioni dokument izdat od strane organa Republike Srbije. U tom slučaju neophodno je priložiti uverenje o državljanstvu Republike Srbije ili potpisati izjavu da Generalni konzulat službenim putem pribavi podatak o državljanstvu Republike Srbije neophodan za postupak odlučivanja (MS Word ili PDF format). Ako se izjava ne potpisuje u Generalnom konzulatu, neophodno je istu potpisati pred Notary Public;
2. Izveštaj policije o nestanku pasoša;
3. Popunjena i potpisana izjava o nestanku pasoša (MS Word ili PDF format);
4. Dve fotografije veličine 3,5 x 4,5 cm koje verno odražavaju lik (snimljene spreda – ne iz profila ili poluprofila, bez kape i marame);
5. Čitko popunjen zahtev za izdavanje putnog lista, potpisan na obe stranice (potpis treba da bude overen od strane Notary Public ukoliko se zahtev šalje poštom);
6. Konzularna taksa u iznosu od 64,00 dolara;
7. Ukoliko se zahtev šalje poštom obavezno je priložiti povratni koverat sa plaćenom poštarinom.

Za maloletna lica do 18 godina, pored gore navedenih dokumenata, neophodno je prisustvo oba roditelja ili pisana saglasnost roditelja koji nije prisutan. Ukoliko se zahtev šalje poštom, isti treba da bude potpisan pred notarom od strane oba roditelja.

Generalni konzulat preporučuje da se pre kupovine avionske karte za povratak u Srbiju, prethodno proveri da li je potrebna tranzitna viza za zemlju preko koje će nosilac putnog lista R. Srbije putovati za Srbiju. Navedeno možete proveriti ovde.
 
IZDAVANJE PUTNOG LISTA ZA POVRATAK U SRBIJU

Putni list je putna isprava koja služi samo za povratak u Republiku Srbiju i važi mesec dana od dana izdavanja.

Izdaje se licima koja su prijavila nestanak pasoša ili u drugim slučajevima propisanim Zakonom.

Zahtev za izdavanje putnog lista se mora podneti lično, dolaskom u Generalni Konzulat Republike Srbije u Njujorku ili putem pošte.

Neophodno je priložiti sledeća dokumenta:

1. Dokument za identifikaciju (važeća lična karta ili vozačka dozvola Republike Srbije). Američki identifikacioni dokument se prihvata ukoliko podnosilac zahteva nema identifikacioni dokument izdat od strane organa Republike Srbije. U tom slučaju neophodno je priložiti Uverenje o državljanstvu Republike Srbije ili potpisati izjavu da Generalni konzulat službenim putem pribavi podatak o državljanstvu Republike Srbije neophodan za postupak odlučivanja (MS Word ili PDF format). Ako se izjava ne potpisuje u Generalnom konzulatu, neophodno je istu potpisati pred notarom;

2. Dve fotografije veličine 3,5 x 4,5 cm koje verno odražavaju lik (snimljene spreda – ne iz profila ili poluprofila, bez kape i marame);

3. Čitko popunjen zahtev za izdavanje putnog lista, potpisan na obe stranice (potpis treba da bude overen od strane Notary Public ukoliko se zahtev šalje poštom);

4. Konzularna taksa u iznosu od 63,00 dolara;

5. Ukoliko se zahtev šalje poštom obavezno je priložiti povratni koverat sa plaćenom poštarinom.

Za maloletna lica do 18 godina, pored gore navedenih dokumenata, neophodno je prisustvo oba roditelja ili pisana saglasnost roditelja koji nije prisutan. Ukoliko se zahtev šalje poštom, isti treba da bude potpisan pred notarom od strane oba roditelja.

Generalni konzulat preporučuje da se pre kupovine avionske karte za povratak u Srbiju, prethodno proveri da li je potrebna tranzitna viza za zemlju preko koje će nosilac putnog lista R.Srbije putovati za Srbiju. Navedeno možete proveriti ovde.

Za dodatna obaveštenja, molimo obratite se Generalnom konzulatu.

NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI

Pitanje: Da li prilikom podnošenja zahteva za pasoš treba da podnesem Izvod iz matične knjige rodjenih i Uverenje o državljanstvu Republike Srbije?
Odgovor Generalnog konzulata: U skladu sa odredbama novog Zakona o upravnom postupku, koje su stupile na snagu 8. juna 2016. godine, nije više obavezno da se uz zahtev za izdavanje pasoša podnosi Izvod iz matične knjige rodjenih i Uverenje o državljanstvu. Podatke iz navedenih dokumenata je u obavezi da pribavi nadležni organ za izdavanje pasoša uz vašu saglasnost. Izjavu o saglasnosti za pribavljanje podataka službenim putem ćete potpisati u Generalnom konzulatu prilikom podnošenja zahteva za pasoš.

Pitanje: Da li postoji rok za pribavljanje podataka službenim putem i da li će se to odraziti na vreme za koje ću dobiti pasoš?
Odgovor Generalnog konzulata: Zakonski rok za pribavljanje podataka neophodnih za rešavanje zahteva za pasoš službenim putem je 15 dana. Morate računati da će se za to ili kraće vreme produžiti proces rešavanja vašeg zahteva za pasoš.

Pitanje: Da li se naplaćuje dodatna taksa za pribavljanje neophodnih podataka službenim putem prilikom podnošenja zahteva za pasoš?
Odgovor Generalnog konzulata: Dodatna konzularna taksa se ne naplaćuje za pribavljanje neophodnih podataka službenim putem. Organi državne uprave su dužni da razmenjuju podatke iz službenih evidencija i u tu svrhu se ne naplaćuje taksa. Prilikom podnošenja zahteva za pasoš je potrebno platiti samo propisanu konzularnu taksu za izdavanje pasoša.

Pitanje: Već sam pribavio Izvod iz matične knjige rodjenih i Uverenje o državljanstvu. Da li navedena dokumenta mogu da podnesem uz zahtev za izdavanje pasoša?
Odgovor Generalnog konzulata: Stvar je vašeg izbora da li prilikom podnošenja zahteva za pasoš želite da podesete na uvid navedena dokumenta.  Ukoliko ih već posedujete, preporučujemo da ih donesete jer ćete na taj način skratiti proces rešavanja vašeg zahteva za vreme koje bi bilo potrebno da se neophoni podaci pribave službenim putem.

Pitanje: Već posedujem biometrijski pasoš. Interesuje me šta mi je potrebno od dokumenata da bi dobio novi pasoš.
Odgovor Generalnog konzulata: S obzirom da već posedujete biometrijski pasoš prilikom podnošenja zahteva za izdavanje novog pasoša potrebno je da donesete na uvid pasoš koji već posedujete i platite propisanu konzularnu taksu.

Pitanje: Pošto sam dvojni državljanin, ne posedujem pasoš Republike Srbije ali imam važeću biometrijsku ličnu kartu Republike Srbije. Interesuje me šta mi je potrebno od dokumenata da bi podneo zahtev za pasoš Republike Srbije.
Odgovor Generalnog konzulata: S obzirom da već posedujete biometrijsku ličnu kartu Republike Srbije, prilikom podnošenja zahteva za izdavanje pasoša potrebno je da donesete na uvid navedenu ličnu kartu i platite propisanu konzularnu taksu.

Pitanje: Ne posedujem ni jedan važeći identifikacioni dokument izdat od strane organa Republike Srbije. Da li je moguće podneti zahtev za izdavanje pasoša na osnovu važećeg američkog identifikacionog dokumenta?
Odgovor Generalnog konzulata: S obzirom da ne posedujete nijedan važeći identifikacioni dokument izdat od strane organa Republike Srbije (pasoš, lična karta, vozačka dozvola), vaš identitet se može utvrditi na osnovu važećeg američkog dokumenta kao što su pasoš, vozačka dozvola, zelena karta. Istovremeno, bilo bi od koristi da sa sobom ponesete stare dokumente izdate u Srbiji, poput plavog pasoša SRJ i druge zbog podataka koje isti sadrže.

Pitanje: U Ameriku sam došao pre nekoliko decenija u vreme bivše Jugoslavije. Interesuje me da li i na koji način mogu da dobijem srpski pasoš?
Odgovor Generalnog konzulata: Pasoš Republike Srbije može dobiti svaki državljanin Republike Srbije, jedino ukoliko ne postoje zakonom predvidjene smetnje. Ukoliko pouzdano znate da ste državljanin Republike Srbije, zahtev za pasoš možete podneti u Generalnom konzulatu. Ukoliko niste sigurni da ste državljanin Republike Srbije sugerišemo vam da kontaktirate Generalni konzulat koji će vam pomoći ili uputiti na način na koji se može utvrditi činjenica državljanstva. 

Pitanje: U mojim dokumentima nema JMBG (jedinstveni matični broj gradjanina). Da li to može biti prepreka da podnesem zahtev za izdavanje pasoša?
Odgovor Generalnog konzulata: Zahtev za pasoš možete podneti i bez JMBG. Ukoliko se u postupku rešavanja zahteva utvrdi da zaista nemate JMBG, isti će vam biti odredjen i upisan u novi pasoš.

Pitanje: Posedujem plavi pasoš SR Jugoslavije na kojem piše da važi do 15. avgusta 2018. godine. Interesuje me da li sa tim pasošem mogu da putujem?
Odgovor Generalnog konzulata: Sa navedenim pasošem ne možete da putujete bez obzira na datum važenja koji je upisan u pasošu. Tzv. plavi pasoši su prestali da važe 31. decembra 2011. godine. Savetujemo vam da podnesete zahtev za izdavanje novog biometrijskog pasoša.

Pitanje: S obzirom da boravim u Kaliforniji molim da me obavestite gde u SAD mogu da podnesem zahtev za biometrijski pasoš?

Odgovor Generalnog konzulata: Zahtev za biometrijski pasoš se može podneti u bilo kom od tri diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Srbije u SAD. To su: Ambasada u Vašingtonu i generalni konzulati u Njujorku i Čikagu. Za ostale konzularne usluge neophodno je da se obratite nadležnom predstavništvu u skladu sa jurisdikcijom.

Pitanje: S obzirom da boravim u Arizoni da li postoji neki drugi način da se podnese zahtev za biometrijski pasoš osim ličnog dolaska?
Odgovor Generalnog konzulata: Zahtev za pasoš mora da se podnese lično, jer se prilikom podnošenja zahteva preuzimaju biometrijski podaci (otisci prstiju, digitalni potpis, digitalna fotografija).

Pitanje: Boravim u SAD dugi niz godina i interesuje me na koji način mogu da pribavim Izvod iz matične knjige rodjenih i Uverenje o državljanstvu iz Srbije?
Odgovor Generalnog konzulata: Dokumenta se mogu pribaviti na jedan od sledećih načina:
- Lično, ukoliko putujete u Srbiju;
- Preko rođaka ili prijatelja koji bi trebalo da kontaktiraju nadležnog matičara i provere da li u vaše ime mogu da podignu      dokumenta. U nekim opštinama dokumenta se mogu naručiti iz Srbije i putem pošte ili online;
- Preko Generalnog Konzulata – pogledajte na sajtu: Ostale konzularne usluge/Pribavljanje dokumenata iz Srbije;
- Preko nekoliko portala iz Srbije, preko kojih dokumenta možete naručiti online: http://www.euprava.gov.rs/eusluge, www.dijasporanis.com, www.myidea.rs

Pitanje: Na sajtu sam pročitao da je potrebno da priložim Izvod iz matične knjige rodjenih izdat od organa Republike Srbije. S obzirom da sam rodjen u Hrvatskoj da li prihvatate hrvatski Izvod iz matične knjige rodjenih?
Odgovor Generalnog konzulata: Prilikom podnošenja zahteva za pasoš može se podneti Izvod iz matične knjige rodjenih izdat od nadležnih organa bivših jugoslovenskih republika. Istovremeno vas obaveštavamo da postoji zakonska mogućnost da i u Srbiji, ukoliko imate prebivalište, budete upisani u matičnu knjigu rođenih i da vam se nakon toga izda srpski Izvod iz matične knjige rođenih. Zahtev za upis morate da podnesete nadležnom matičaru u Srbiji.

Pitanje: Da li je neophodno da dolazim u Njujork radi preuzimanja biometrijskog pasoša?
Odgovor Generalnog konzulata: Neophodno je da dodjete u Njujork da lično preuzmete pasoš. Postoji zakonska mogućnost da date ovlašćenje licu koje u vaše ime može da preuzme pasoš. To je regulisano članom 32. Zakona o putnim ispravama, koji glasi: “Putnu ispravu preuzeće lično podnosilac zahteva, odnosno, zakonski zastupnik ili lice koje on ovlasti“.

Pitanje: Da li postoji određeno vreme u koje se može preuzeti biometrijski pasoš?
Odgovor Generalnog konzulata: Biometrijski pasoši se uručuju svakog radnog dana od 10,00 do 15,00 časova. Napominjemo da Generalni konzulat ne prima stranke u dane srpskih i američkih praznika. Informaciju o praznicima kada je Generalni konzulat zatvoren možete naći na naslovnoj strani ovog sajta.

Pitanje: Zahtev za biometrijski pasoš sam podneo u Ambasadi u Vašingtonu. Da li novi pasoš mogu da podignem u Generalnom konzulatu Srbije u Njujorku?
Odgovor Generalnog konzulata: Pasoš možete da preuzmete jedino u predstavništvu u kome ste i podneli zahtev. S obzirom da ste podneli zahtev u Vašingtonu, pasoš se može preuzeti isključivo u Vašingtonu.

Pitanje: Zahtev za biometrijski pasoš sam podneo u Generalnom konzulatu u Njujorku. Putujem u Srbiju pa me interesuje da li bih mogao tamo da podignem moj novi pasoš?
Odgovor Generalnog konzulata: S obzirom da ste podneli zahtev u Generalnom konzulatu u Njujorku, pasoš se može preuzeti isključivo u Njujorku.

Pitanje: Podneo sam zahtev za pasoš za maloletnog sina. Da li je potrebno da njega dovodim u Generalni konzulat radi preuzimanja pasoša?
Odgovor Generalnog konzulata: Pasoš za maloletno dete preuzima roditelj koji je podneo zahtev. Nije potrebno da sina dovodite u Generalni konzulat. Tom prilikom, neophodno je da ponesete vaš pasoš, radi identifikacije, i pasoš vašeg sina (ukoliko ga poseduje) radi poništenja istog.

Pitanje: Prilikom podnošenja zahteva za biometrijski pasoš da li će Generalni konzulat zadržati moj sadašnji pasoš?
Odgovor Generalnog konzulata: Generalni konzulat ne zadržava pasoš, već vam isti vraća nakon podnošenja zahteva.

Pitanje: Prilikom preuzimanja biometrijskog pasoša, da li će Generalni konzulat zadržati moj sadašnji pasoš?
Odgovor Generalnog konzulata: Generalni konzulat ne zadržava pasoš. Isti se poništava i vraća vam se prilikom uručenja biometrijskog pasoša.


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Konzularna nadležnost
Putne isprave
URAĐENE biometrijske putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari