| |     ћирилица | english  
Naslovna
Statusna pitanja

 Statusna pitanja
PRIJAVA RODJENJA DETETA

PRIZNANJE OČINSTVA

PRIJAVA BRAKA

PRIZNAVANJE STRANE SUDSKE PRESUDE O RAZVODU BRAKA

PRIJAVA ROĐENJA DETETA KADA SU OBA RODITELJA DRŽAVLJANI R. SRBIJE

Za prijavu deteta kao državljanina Republike Srbije potrebno je da roditelji deteta (oba roditelja državljani Republike Srbije) podnesu zahtev za upis deteta u matičnu knjigu rođenih i upis činjenice o državljanstvu Republike Srbije. Potrebno je da se dostavi sledeće:
Potrebna dokumenta
1. Popunjena  prijava rođenja deteta – obrazac 14, potpisana od strane oba roditelja. Ukoliko se prijava ne podnosi lično u Konzulatu, potpisi na prijavi moraju da budu overeni od strane javnog beležnika (Notary Public)

2.Popunjen zahtev za upis u evidenciju državljana R. Srbije, potpisan od strane oba roditelja. Ukoliko se zahtev ne podnosi lično u Konzulatu, potpisi na zahtevima moraju da budu overeni od strane javnog beležnika (Notary Public)
  
3. Original američkog izvoda iz matične knjige rođenih (Birth Certificate) za dete, overen štambiljem APPOSTILLE  od strane Secretary of State savezne države u kojoj je izvod izdat
  
4. Prevod američkog izvoda i Apostille-a na srpski jezik, od strane ovlašćenog prevodioca
 
5. Izvod iz matične knjige venčanih izdat od strane organa R. Srbije. Ukoliko brak nije prijavljen organima R. Srbije, već posedujete samo američki Marriage Certificate, pogledajte proceduru za prijavu braka
ili
ako je dete vanbračno (ili ne želite ovog trenutka da prijavljujete brak sklopljen u SAD) - priložiti zapisnik (izjavu) o priznavanju očinstva (koji se takođe može sastaviti i overiti u ovom Konzulatu, bez naplate takse) 

6. Uverenja o državljanstvu R. Srbije za oba roditelja
  
7. Fotokopije pasoša R. Srbije za oba roditelja
  
8. Dokaz o regulisanom boravku roditelja u SAD (kopija zelene karte, radne dozvole itd)
     
9. Trošak iznosi 15 USD i može se platiti u gotovom novcu ili, ukoliko se zahtev šalje, Money Order-om na iznos od 15 USD koji glasi na Consulate General of Serbia

10. Kontakt podaci: telefon, adresa i e-mail podnosilaca zahteva.
  
11. Ukoliko se zahtev dostavlja poštom obavezno priložiti adresiran povratni koverat sa plaćenom poštarinom

NAPOMENA: Ukoliko su u izvod iz matične knjige rodjenih američkog organa upisani podaci o ocu deteta, a majka deteta nije u braku, neophodno je dostaviti javnu ispravu (i prevod isprave) na osnovu koje je utvrđena činjenica očinstva i izvršen upis u matičnu knjigu rođenih.
Ukoliko se vrši prijava rođenja deteta starijeg od 14 godina potrebna je saglasnost deteta na zahtev roditelja. Izjavu o saglasnosti dete daje i potpisuje u Generalnom konzulatu. Ukoliko se zahtev za prijavu rođenja šalje poštom potpis na izjavi mora da bude overen od strane javnog beležnika (Notary Public).
Nepotpuni zahtevi se ne mogu uzeti u rad i biće vraćeni o trošku stranke.
Za dodatna obaveštenja, molimo obratite se Generalnom konzulatu.

PRIJAVA ROĐENJA DETETA KADA JE JEDAN RODITELJ DRŽAVLJANIN R. SRBIJE

Za prijavu deteta kao državljanina Srbije potrebno je da roditelj deteta koji je državljanin R. Srbije podnese zahtev za upis deteta u matičnu knjigu rođenih i upis činjenice o državljanstvu R. Srbije. Potrebno je da se dostavi sledeće:
Potrebna dokumenta
  
1. Popunjena prijava rođenja deteta – obrazac 14, potpisan od strane roditelja državljanina R.Srbije. Ukoliko se zahtev ne podnosi lično u Konzulatu, potpis na prijavi mora da bude overen od strane javnog beležnika (Notary Public)

2. Popunjen zahtev za upis u evidenciju državljana R. Srbije , potpisan od strane roditelja državljanina R.Srbije. Ukoliko se zahtev ne podnosi lično u Konzulatu, potpis na zahtevu mora da bude overen od strane javnog beležnika (Notary Public)

3. Original američkog izvoda iz matične knjige rođenih (Birth Certificate) za dete, overen štambiljem APPOSTILLE  od strane Secretary of State savezne države u kojoj je izvod izdat
  
4. Prevod američkog izvoda i Apostille-a na srpski jezik, od strane ovlašćenog prevodioca
  
5. Uverenje o državljanstvu za roditelja koji je državljanin R. Srbije
  
6. Dokaz o državljanstvu za roditelja koji nije državljanin R. Srbije sa prevodom na srpski jezik (npr. notarizovana kopija pasoša)
  
7. Fotokopija pasoša roditelja
  
8. Izvod iz matične knjige venčanih izdat od strane organa R. Srbije. Ukoliko brak niste prijavili organima R. Srbije, već posedujete samo američki Marriage Certificate, pogledajte proceduru za prijavu braka

ili
ako je dete vanbračno (ili ne želite ovom prilikom da prijavljujete i brak sklopljen u SAD) - priložiti zapisnik (izjavu) o priznavanju očinstva (koji se može sastaviti i overiti u ovom Konzulatu, bez naplate takse)
  
9. Dokaz o regulisanom boravku roditelja u SAD (kopija zelene karte, radne dozvole itd)
  
10. Trošak iznosi 15 USD i može se platiti u gotovom novcu ili, ukoliko se zahtev šalje, Money Order-om na iznos od 15 USD koji glasi na Consulate General of Serbia

11. Kontakt podaci : telefon, adresa i e-mail podnosioca zahteva

12. Ukoliko se zahtev dostavlja poštom obavezno priložiti adresiran povratni koverat sa plaćenom poštarinom

NAPOMENA: Ukoliko su u izvod iz matične knjige rodjenih američkog organa upisani podaci o ocu deteta, a majka deteta nije u braku, neophodno je dostaviti javnu ispravu (i prevod isprave) na osnovu koje je utvrđena činjenica očinstva i izvršen upis u matičnu knjigu rođenih.

Ukoliko se vrši prijava rođenja deteta starijeg od 14 godina potrebna je saglasnost deteta na zahtev roditelja. Izjavu o saglasnosti  dete daje i potpisuje u Generalnom konzulatu. Ukoliko se zahtev za prijavu rođenja šalje poštom potpis na izjavi mora da bude overen od strane javnog beležnika (Notary Public).
Nepotpuni zahtevi se ne mogu uzeti u rad i biće vraćeni o trošku stranke.
Za dodatna obaveštenja, molimo obratite se Generalnom konzulatu.

PRIZNANJE OČINSTVA

Ukoliko je dete rodjeno vanbračno, a otac je poznat i želi da prizna očinstvo, može to učiniti u Generalnom konzulatu ukoliko je državljanin Republike Srbije. Tom prilikom, neophodno je prisustvo oba roditelja, a deteta samo ukoliko je starije od 14 godina.
Otac - strani državljanin daje izjavu o priznavanju očinstva pred organima svoje države.

PRIJAVA BRAKA
Za prijavu braka zaključenog u SAD radi upisa u matičnu knjigu venčanih u Republici Srbiji, prema mestu zajedničkog prebivališta supružnika, odnosno u mestu prebivališta jednog od supružnika, potrebno je da se dostavi sledeće:
Potrebna dokumenta
  
1. Popunjena prijava zaključenja braka u inostranstvu – obrazac 15 . Ukoliko se zahtev ne podnosi u Konzulatu, potpisi podnosilaca zahteva moraju da budu overeni od strane javnog beležnika (Notary Public)
  
2. Popunjena i potpisana izjava o prezimenu supružnika . Ukoliko se izjava ne potpisuje u Konzulatu, potpisi supružnika moraju da budu overeni od strane javnog beležnika (Notary Public)
  
3. Original američkog izvoda iz matične knjige venčanih (Marriage Certificate), overen štambiljem APPOSTILLE -  od strane Secretary of the State savezne države u kojoj je brak zaključen 

4. Prevod američkog izvoda i Apostille-a na srpski jezik, od strane ovlašćenog prevodioca 

5. Fotokopija uverenja o državljanstvu za oba supružnika
  
6. Fotokopije pasoša oba supružnika (ukoliko se zahtev dostavlja poštom i jedan od supružnika nije državljanin R. Srbije, potrebno je dostaviti notarizovanu fotokopiju stranog pasoša)
  
7. Trošak iznosi 23 USD i može se platiti u gotovom novcu ili, ukoliko se zahtev šalje, Money Order-om na iznos od 23 USD koji glasi na Consulate General of Serbia
  
8. Kontakt podaci: telefon, adresa i e-mail podnosioca zahteva

9. Ukoliko se zahtev dostavlja poštom obavezno priložiti adresiran povratni koverat sa plaćenom poštarinom.

Napomena: Ukoliko se prijavljuje brak koji nije prvi bračnim drugovima, potrebno je da se dostavi dokaz da je prethodni brak razveden (npr. izvod iz matične knjige rodjenih iz Srbije u kome je u rubrici “Napomena” upisano da je prethodni brak razveden.)

Nepotpuni zahtevi se ne mogu uzeti u rad i biće vraćeni o trošku stranke.
Za dodatna obaveštenja, molimo obratite se Generalnom konzulatu

PRIZNAVANJE STRANE SUDSKE PRESUDE O RAZVODU BRAKA

Ako je brak razveden u SAD, potrebno je da se pokrene postupak za priznavanje strane sudske presude o razvodu braka kod opštinskog suda u Republici Srbiji, prema mestu poslednjeg prebivališta. Američka presuda o razvodu braka treba da bude overena pečatom Apostille  i prevedena na srpski jezik kod ovlašćenog sudskog tumača u Republici Srbiji.
Po donošenju rešenja o priznavanju sudske presude o razvodu braka, isto treba dostaviti nadležnoj matičnoj službi kako bi se data činjenica evidentirala.
Dodatne informacije o statusnim pitanjima možete naći ovde
Za dodatna obaveštenja, molimo obratite se Generalnom konzulatu

 


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Konzularna nadležnost
Putne isprave
URAĐENE biometrijske putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari