| |     ћирилица | english  
Naslovna
Overa dokumenata

Overa dokumenata

 

Davanje ovlašćenja, overa potpisa i fotokopije

Legalizacija javnih isprava za upotrebu u inostranstvu

 OVERA POTPISA NA PUNOMOĆJU, OVLAŠĆENJU ILI IZJAVI

Overa potpisa na privatnim ispravama (punomoćje, ovlašćenje ili izjava), koje moraju biti napisane na srpskom jeziku, se vrši u Generalnom konzulatu na osnovu važećih dokumenata Republike Srbije (pasoš, lična karta ili vozačka dozvola). Privatna isprava se potpisuje u  Generalnom konzulatu.
Konzularna taksa za overu potpisa iznosi 65 dolara. Overa potpisa na drugom primerku iste private isprave iznosi 30 dolara. Overa svakog sledećeg potpisa na istoj privatnoj ispravi iznosi 17 dolara. Taksa se plaća u gotovom ili  putem "Money Order"-a koji treba da glasi na Generalni konzulat Republike Srbije.

UZORAK IZJAVA I OVLAŠĆENJA:

* Zahtev za overavanje - obrazac (MS Eord)
• Naslednička izjava "prihvatam se" ( MS Word
• Naslednička izjava "odričem se" ( MS Word )
• Naslednička izjava "prihvatam se i odričem" ( MS Word )
• Izjava o priznavanju očinstva ( MS Word )
• Ovlašćenje ( MS Word )
• Ovlašćenje za motorno vozilo ( MS Word)
• Ovlašćenje za razvod braka ( MS Word )

 

Molimo građane da imaju u vidu da se overavanje dokumenata u Generalnom konzulatu zakazuje.


Za zakazivanje termina i dodatna obaveštenja, molimo obratite se Generalnom konzulatu.

 

PUNOMOĆJE U FORMI JAVNOBELEŽNIČKOG ZAPISA

Punomoćje u vezi sa nekretninama u Srbiji u formi javnobeležničkog zapisa može biti sačinjeno u Generalnom konzulatu. Neophodno je lično prisustvo davaoca punomoćja koji je potrebno da se identifikuje na osnovu važećeg dokumenta Republike Srbije (pasoš ili lična karta). Ukoliko davalac punomoćja ne poseduje važeći identifikacioni dokument Republike Srbije, identitet se može utvrditi i uvidom u američki identifikacioni dokument (pasoš, zelena karta). Davalac punomoćja je neophodno da podnese nacrt punomoćja koje je sačinilo kvalifikovano lice u Srbiji (advokat). Punomoćje se potpisuje u Generalnom konzulatu. Konzularna taksa se plaća u gotovini i iznosi 101 dolar. Postupak davanja punomoćja u formi javnobeležničkog zapisa može da traje preko 30 minuta. Generalni konzulat preporučuje da se za ovu vrstu usluge zakaže termin putem e-mail-a ili telefona. S obzirom da je neophodno lično prisustvo, punomoćje se može dati u jednom od diplomatsko-konzularnih predstavnišatava u SAD – Ambasada u Vašingtonu ili generalni konzulati u Njujorku i Čikagu.


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Konzularna nadležnost
Putne isprave
URAĐENE biometrijske putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari