| |     ћирилица | english  
Naslovna
Vojna obaveza

U skladu sa Odlukom narodne skupštine Republike Srbije od 15.12.2010 godine o obustavi obaveze služenja vojnog roka, sa Ministarstvom odbrane Republike Srbije usaglašene su sledeće obaveze vojnih obveznika koji borave u inostranstvu:  Diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Srbije (u daljem tekstu: DKP RS) ne donose rešenja vojnim obveznicima o odobrenju privremenog i stalnog boravka u inostranstvu.

Lica koja borave u inostranstvu podležu obavezi uvođenja u vojnu evidenciju kod nadležnog DKP RS i obavezi služenja u rezervnom sastavu. UVOĐENJEM U VOJNU EVIDENCIJU DKP RS VOJNI OBVEZNIK JE REGULISAO VOJNU OBAVEZU. Saglasnost za otpust iz državljanstva RS biće data licu na njegov zahtev, ukoliko je izvršilo obavezu uvođenja u vojnu evidenciju. U cilju regulisanja vojne obaveze, u vojnu evidenciju DKP RS uvodi se:
lice koje stalno boravi u inostranstvu, u kalendarskoj godini u kojoj navršava 18 godina, kao i lice starijeg godišta koje iz bilo kojeg razloga nije uvedeno u vojnu evidenciju. lice koje je otputovalo u inostranstvo na boravak duži od jedne godine. To lice je dužno da se u roku od 30 dana od prelaska državne granice prijavi nadležnom DKP RS. Za uvođenje u vojnu evidenciju Diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije podnose se na uvid sledeća dokumenta: putna isprava (pasoš) Republike Srbije,

dokaz o mestu prebivališta u Republici Srbiji (lična karta, prijava o prebivalištu),

dokaz o mestu prebivališta u inostranstvu (identifikacioni dokument sa adresom stanovanja, npr. vozačka dozvola) popunjen formular za uvodjenje u vojnu evidenciju DKP.

konzularni troškovi u iznosu od 4 dolara se plaćaju u gotovini ili Money Order-om koji glasi na Generalni konzulat Republike Srbije u Njujorku.

Za državljanina Republike Srbije koji nije služio vojni rok, Centar Ministarstva odbrane RS za lokalnu samoupravu će, po službenoj dužnosti, doneti rešenje o prevođenju u rezervni sastav kada to lice navrši 30 godina. Rešenje o prevođenju u rezervni sastav za državljanina mlađeg od 27 godina biće dato na njegov zahtev pod uslovom da ispunjava uslove iz člana 44 i 66 stav 4 Zakona o radnoj vojnoj i materijalnoj obavezi. Ukoliko lice pored državljanstva Republike Srbije poseduje i državljanstvo druge zemlje, podnosi dokumentaciju o tome.

Potrebna dokumenta: Popunjen formular za uvođenje u vojnu evidenciju DKP

Fotokopija pasoša Republike Srbije

Overenu kopiju uverenja o američkom državljanstvu sa prevodom na srpski jezik od ovlašćenog sudskog tumača

Overenu kopiju identifikacionog dokumenta sa adresom prebivališta u inostranstvu (npr. vozačka dozvola) sa prevodom na srpski jezik od ovlašćenog sudskog tumača

Potvrdu o zaposlenju sa prevodom na srpski jezik , i/ili ostala dokumenta kojima se dokazuje da je centar ekonomskih i porodičnih zbivanja u inostranstvu (npr. potvrda o kreditnim zaduženjima, o posedovanju nepokretnosti i sl.) sa prevodom na srpski jezik.

Ako je lice koje poseduje dvojno državljanstvo odslužilo vojni rok u drugoj zemlji čije državljanstvo poseduje, može podneti zahtev za prevođenje u rezervni sastav Vojske RS.
 


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Konzularna nadležnost
Putne isprave
URAĐENE biometrijske putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari