| |     ћирилица | english  
Naslovna
Cenovnik konzularnih usluga

                        JEDINSTVENI CENOVNIK KONZULARNIH USLUGA DKP U SAD 

  Konzularno-pravna radnja-usluga  Iznos
 1  Izdavanje biometrijskog  pasoša                                          $76
   Putni list za povratak u R.Srbiju  $63
 3

 Zahtev za izdavanje rešenja o proglašenju pasoša nevažećim

 $36
 3a 

 Oglašavanje pasoša nevažećim u Službenom listu

 $39
 4  Potvrde, uverenja (koje izdaje DKP)  $50
 5  Uverenje o životu  $4
 6  Sprovodnica za prenos posmrtnih ostataka u Republiku Srbiju  $9
 7  Carinska potvrda  $186
 8  Sastavljanje i overa punomoćja - izjave  $101
 9

 Overa potpisa na punomoćju- izjavi

 Taksa za overu drugog primerka $30;

 Taksa za overu trećeg primerka (i svakog narednog primerka) $17

 $65
 10  Overa kopije dokumenta
 Taksa za svaku dalju stranu po $12
 $48
 11  Overa donetog prevoda do 100 reči
 Za svaku dalju reč prevoda po $0,09
 $34
 12  Prevod sačinjen i overen u DKP do 100 reči
 Za svaku dalju reč prevoda po $0,17
 $78
 13  Sastavljanje i overa nasledničke izjave  $113
 14  Sastavljanje drugih isprava i podnesaka zaintersovanih lica  $77
 15  Prijava rođenja deteta  $15
 16  Prijava braka zaključenog pred inostranim organom  $23
 17  Zapisnik o priznavanju očinstva  $22
 18

 Prijem u državljanstvo R. Srbije (izbegla i raseljena lica)

 Overa potpisa deteta starijeg od 14 g. (kada je potrebna njegova saglasnost) $36

 $100
 19

 Prijem u državljanstvo iseljenika i pripadnika srpskog naroda

 i drugih  naroda ili etničkih zajednica sa teritorije R.Srbije

 $274
 20  Utvrđivanje državljanstva  $98
 21  Upis u evidenciju državljanstva  (za lica od 18 do 23 godine starosti)   $15
 22  Otpust iz državljanstva  $565
 23  Pribavljanje izvoda iz MK od organa u Srbiji   $64
 24  Pribavljanje izvoda iz MK na međunarodnom obrascu  $68
 25  Pribavljanje uverenja o državljanstvu  $69
 26  Pribavljanje uverenja o nekažnjavanju  $60
 27  Pribavljanje uverenja o slobodnom bračnom stanju  $72
 28  Sastavljanje opoziva testamenta u DKP  $133
 29  Sastavljanje testamenta van DKP + posebni troškovi  $576
 30  Viza A  $95
 31  Viza D  $49
 32  Uvođenje u vojnu evidenciju  $4

 


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Konzularna nadležnost
Putne isprave
URAĐENE biometrijske putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari