| |     latinica | english  
Насловна
Царина

Држављани Републике Србије који су провели на раду у иностранству непрекидно најмање две године, ослобођени су плаћања увозних дажбина на предмете домаћинства које увозе из иностранства у року од једне године од дана повратка са рада у иностранству, до укупне динарске противвредности од 5.000,оо евра. Потврда се не односи на ослобађање увозних дажбина на увоз моторног возила.

За издавање потврда о ослобађању увозних дажбина, потребно је доставити следеће:

Важећи пасош Р.Србије

Попуњен захтев (Формулар).

Потпис подносиоца захтева је потребно оверити код Notary Public, уколико се захтев подноси путем поште,

Доказ о боравку у САД (зелена карта, возачка дозвола)

Оригинална потврда фирме (на меморандуму) о дужини трајања запослења, или

Извештај (W-2) о плаћеном порезу,

или Извештај социјалног осигурања о пензијском стажу или Извештај о проведеном раду на основу кога је стечено право на пензију.

Конзуларна такса износи 186 долара и плаћа се у готовом или Money Order-om који гласи на Генерални конзулат Републике Србије. Ако се захтев шаље поштом, треба приложити адресиран повратни коверат са плаћеном поштарином. За додатна обавештења, молимо обратите се Генералном конзулату.

Такозвани „зелени контролни пролаз", тамо где он постоји, путници који прелазе преко граничног прелаза могу користити само када не поседују робу која подлеже плаћању увозних дажбина. У супротном се користи „црвени контролни пролаз", пријављује се све што путник носи са собом и у тзв. скраћеном поступку царини се роба вредности до три хиљаде евра, по јединственој царинској стопи од 10 одсто, што уз ПДВ и друге таксе чини око 30 одсто вредности робе.

У нашу земљу, поред личног пртљага и лекова за личну употребу, слободно се може унети до 200 цигарета, један парфем или литар алкохолног пића. Посебне дозволе потребне су за живе животиње, сировине животињског порекла, кућне љубимце, као и за биљке и аматерске радио-станице. Забрана без изузетка односи се на оружје и муницију, недозвољене супстанце, отрове и штетне материје као и пиратску робу – плагијате.

Лимит за износ девиза из земље износи 10.000 евра. Унос новца у земљу је и даље неограничен, али су сви путници у обавези да према Закону о спречавању прања новца и финансирања тероризма, пријаве пренос сваке суме изнад 10.000 евра и на улазу и на излазу из земље.

Више информација о царини можете потражити ОВДЕ.

 

Унос кућних љубимаца у Републику Србију

Унос кућних љубимаца - формулар

 

Царинске потврде

 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Конзуларна надлежност
Путне исправе
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари