| |     latinica | english  
Насловна
Војна обавеза

Војна обавеза

Регулисање војне обавезе

Служење војног рока

ОБАВЕЗЕ ВОЈНИХ ОБВЕЗНИКА КОЈИ БОРАВЕ У ИНОСТРАНСТВУ
У складу са Одлуком Народне скупштине Републике Србије од 15.12.2010. године о обустави обавезе служења војног рока, са Министарством одбране Републике Србије усаглашене су следеће обавезе војних обвезника који бораве у иностранству:
• Дипломатско-конзуларна представништва Републике Србије (у даљем тексту: ДКП РС) не доносе решења војним обвезницима о одобрењу привременог и сталног боравка у иностранству.
Лица која бораве у иностранству подлежу обавези увођења у војну евиденцију код надлежног ДКП РС и обавези служења у резервном саставу.
УВОЂЕЊЕМ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ ДКП РС ВОЈНИ ОБВЕЗНИК ЈЕ РЕГУЛИСАО ВОЈНУ ОБАВЕЗУ.
Сагласност за отпуст из држављанства РС биће дата лицу на његов захтев, уколико је извршило обавезу увођења у војну евиденцију.
У циљу регуслисања војне обавезе, у војну евиденцију ДКП РС уводи се:
• лице које стално борави у иностранству, у календарској години у којој навршава 18 година, као и лице старијег годишта које из било којег разлога није уведено у војну евиденцију.
• лице које је отпутовало у иностранство на боравак дужи од једне године. То лице је дужно да се у року од 30 дана од преласка државне границе пријави надлежном ДКП РС.
За увођење у војну евиденцију Дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије подносе се на увид следећа документа:
• путна исправа (пасош) Републике Србије
• доказ о месту пребивалишта у Републици Србји (лична карта, пријава о пребивалишту)
• доказ о месту пребивалишта у иностранству (идентификациони докумет са адресом становања, нпр. возачка дозвола)
попуњен формулар за увођење у војну евиденцију ДКП

конзуларни трошкови у износу од 4 долара се плаћају у готовини или Money Order-ом који гласи на Генерални конзулат Републике Србије у Њујорку.

За држављанина Републике Србије који није служио војни рок, Центар Министарства одбране РС за локалну самоуправу ће, по службеној дужности, донети решење о превођењу у резервни састав када то лице наврши 30 година.
Решење о превођењу у резервни састав за држављанина млађег од 27 година биће дато на његов захтев под условом да испуњава услове из члана 44 и 66 став 4 Закона о радној, војној и материјаној обавези.
Уколико лице поред држављанства Републике Србије поседује и држављанство друге земље, подноси документацију о томе.
Потребна документа:
Попуњен формулар за увођење у војну евиденцију ДКП
• Фотокопија пасоша Републике Србије
• Оверену копију уверења о америчком држављанству са преводом на српски језик од овлашћеног судског тумача
• Оверену копију идентификационог документа са адресом пребивалишта у иностранству (нпр. возачка дозвола) са преводом на српски језик од овашћеног судског тумача
• Потврду о запослењу са преводом на српски језик, и/или остала документа којима се доказује да је центар економских и породичних збивања у иностранству (нпр. потврда о кредитним задужењима, о поседовању непокретности и сл.) са преводом на српски језик.
Ако је лице које поседује двојно држављанство одслужило војни рок у другој земљи чије држављанство поседује, може поднети захтев за превођење у резервни састав Војске РС.
 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Конзуларна надлежност
Путне исправе
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари