| |     latinica | english  
Насловна
Ценовник конзуларних услуга

                   ЈЕДИНСТВЕНИ ЦЕНОВНИК КОНЗУЛАРНИХ УСЛУГА ДКП У САД 

   Конзуларно-правна радња-услуга Износ
 1  Биометријски пасош  $81
 2  Путни лист за повратак у Републику Србију  $63
 3  Захтев за издавање решења о проглашењу пасоша неважећим  $36
 3а 

 Оглашавање пасоша неважећим у Службеном листу

 $32
 4  Потврде, уверења (које издаје ДКП)  $50
 5  Уверење о животу  $4
 6  Спроводница за пренос посмртних остатака у Републику Србију  $9
 7  Царинска потврда  $186
 8  Састављање и овера пуномоћја - изјаве  $101
 9

 Овера потписа на пуномоћју - изјави

 Такса за оверу другог примерка  $30;

Такса за оверу трећег и сваког наредног примерка $17

 $65
 10  Овера копије документа
 Такса за сваку даљу страну по $12
 $48
 11  Овера донетог превода до 100 речи
 За сваку даљу реч превода по $0,09
 $34
 12  Превод сачињен и оверен у ДКП до 100 речи
 За сваку даљу реч превода по $0,17
 $78
 13  Састављање и овера наследничке изјаве  $113
 14  Састављање других исправа и поднесака заинтерeсованих лица  $77
 15  Пријава рођења детета  $15
 16  Пријава брака закљученог пред иностраним органом  $23
 17  Записник о признавању очинства  $22
 18

 Пријем у држављанство Републике Србије (избегла и расељена лица)

 Овера потписа детета старијег од 14 г. (када је потребна његова сагласност) $36

 $275
 19

 Пријем у држављанство исељеника и припадника српског народа

 и других народа или етничких заједница са територије Србије

 $100
 20  Утврђивање држављанства  $96
 21  Упис у евиденцију држављанства (за лица од 18 до 23 године старости)  $15
 22  Отпуст из држављанства  $602
 23  Прибављање извода из МК од органа у Републици Србији   $64
 24  Прибављање извода из МК на међународном обрасцу  $68
 25  Прибављање уверења о држављанству  $69
 26  Прибављање уверења о нeкажњавању  $60
 27  Прибављање уверења о слободном брачном стању  $72
 28  Састављање опозива тестамента у ДКП  $133
 29  Састављање тестамента ван ДКП + посебни трошкови  $576
 30  Виза А  $95
 31  Виза Д  $49
 32  Увођење у војну евиденцију  $4

 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Конзуларна надлежност
Путне исправе
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари